Inne formy terapii biologicznej

 • Terapia elektrowstrząsowa

  Terapia elektrowstrząsowa

  W przypadku pacjentów z tendencjami samobójczymi, odmawiających przyjmowania płynów i pokarmów oraz o pogarszającym się stanie somatycznym elektrowstrząsy są zabiegiem ratującym życie.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Terapia psychospołeczna

  Terapia psychospołeczna

  Leki stanowią podstawę farmakoterapii schizofrenii. Istotne są jednak także inne formy działań, zwłaszcza gdy pacjent, nie mając świadomości choroby, odstawia leki, nie informując o tym ani rodziny, ani lekarza.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj