Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Inne formy terapii biologicznej

Terapia elektrowstrząsowa

Terapia elektrowstrząsowa

W przypadku pacjentów z tendencjami samobójczymi, odmawiających przyjmowania płynów i pokarmów oraz o pogarszającym się stanie somatycznym elektrowstrząsy są zabiegiem ratującym życie.

Terapia psychospołeczna

Terapia psychospołeczna

Leki stanowią podstawę farmakoterapii schizofrenii. Istotne są jednak także inne formy działań, zwłaszcza gdy pacjent, nie mając świadomości choroby, odstawia leki, nie informując o tym ani rodziny, ani lekarza.