Leki wspomagające

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

W terapii psychoz oprócz leków przeciwpsychotycznych i korygujących stosuje się też inne leki. Szczególnie w sytuacjach, gdy u pacjenta dochodzi do dużych zmian nastroju (np. depresja) lub zmian zachowania (np. agresywność). Wtedy do aktualnych leków przeciwpsychotycznych (typowych lub atypowych) dołącza się albo leki antydepresyjne, albo leki normalizujące nastrój. Wymienione leki należą do grupy leków psychotropowych.

CEE_SCHIZO_treatment_02_B
Stock photo. Posed by model.

Do leków psychotropowych zalicza się leki działające wybiórczo i swoiście na procesy psychiczne, wpływające pozytywnie na ośrodkowy układ nerwowy i na psychikę człowieka. Można je podzielić na następujące grupy:

 • leki przeciwpsychotyczne,
 • leki przeciwlękowe i uspokajające,
 • leki przeciwdepresyjne,
 • leki stabilizujące nastrój,
 • leki nasenne,
 • leki prokognitywne, czyli podtrzymujące funkcje pamięciowe u osób z otępieniem.
Leki przeciwlękowe i uspokajające

Leki o działaniu przeciwlękowym i uspokajającym należą głównie do grupy substancji pochodnych benzodwuazepin.

Pamiętaj!

Mają one działanie łagodnie uspokajające, zmniejszające napięcie psychiczne i redukujące lęk, dzięki czemu ułatwiają także zasypianie.

Z tego względu stosowane są w medycynie ogólnej i psychiatrii jako wspomagające w leczeniu zaburzeń somatycznych i psychicznych wykazujących związek ze stresem, a więc takich jak:

 • niektóre postacie nadciśnienia,
 • choroba wieńcowa,
 • choroba wrzodowa przewodu pokarmowego,
 • zaburzenia snu,
 • stany napięcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach życiowych,
 • zaburzenia lękowe.

Warto wiedzieć, że...

Leki te przynoszą szybki i doraźny efekt w postaci zmniejszenia napięcia psychicznego, ale ich używanie może prowadzić do uzależnienia.

Sygnałem grożącego uzależnienia jest potrzeba sięgania po lek częściej i w większych dawkach niż dawkowanie wskazane przez lekarza. Wysokie ryzyko uzależnienia od tych leków powoduje, że należy je stosować ostrożnie i ściśle według zaleceń lekarza.

Dlatego nie używa się ich do długotrwałych kuracji, a raczej jedynie doraźnie i w leczeniu krótkotrwałym, wspomagającym. W leczeniu lęków przyjmuje się też leki o działaniu przeciwdepresyjnym, które wykazują dodatkowo działanie przeciwlękowe i nie powodują uzależnienia.

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne cechują się pozytywnym wpływem na objawy depresji, poprawiają obniżony nastrój i napęd, zmniejszają napięcie i lęk oraz polepszają sen. Niektóre z leków działają bardziej uspokajająco, a inne stymulują aktywność. 

Dlatego ważne jest, aby leki te stosować ściśle według zaleceń lekarza, który na podstawie dokładnego badania stanu somatycznego i psychicznego danego pacjenta dobiera i przepisuje lek przeciwdepresyjny dla niego odpowiedni, a następnie kontroluje przebieg kuracji.

Leki stabilizujące nastrój

Leki stabilizujące nastrój to leki, które zapobiegają występowaniu objawów faz depresyjnych i maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej lub znacznie te objawy łagodzą. Ostatnio zauważono ponadto, że niektóre leki przeciwpsychotyczne nowej generacji (atypowe) w terapii długoterminowej również wykazują działanie stabilizujące nastrój.

Leki nasenne

Leki nasenne to z kolei leki, które ułatwiają zasypianie, mogą też wydłużać czas trwania snu oraz redukować liczbę i czas trwania wybudzeń.

Leki prokognitywne

Działanie leków prokognitywnych w przypadkach schorzeń neurodegeneracyjnych mózgu (choroba Alzheimera i inne postacie otępienia) zatrzymuje postęp pogarszania się funkcji poznawczych, wpływa więc na poprawę pamięci i zdolności uczenia się. Wykazano, że funkcje poznawcze poprawia również systematyczne przyjmowanie atypowych leków przeciwpsychotycznych.

Zobacz więcej