Czym jest schizofrenia

 • Nawrót choroby

  Nawrót choroby

  NAWRÓT to sytuacja, w której pacjent znów doświadcza objawów choroby, których wcześniej już nie było.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Jak funkcjonuje nasz mózg?

  Jak funkcjonuje nasz mózg?

  Morfologiczną podstawą zdrowia psychicznego jest prawidłowo funkcjonujący układ nerwowy.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Jak dbać o zdrowie psychiczne?

  Jak dbać o zdrowie psychiczne?

  Dbanie o rozwój własnego zdrowia, wzmacnianie sił fizycznych i psychicznych jest dostępnym dla każdego sposobem zapobiegania chorobom.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Definicja zdrowia i zdrowia psychicznego

  Definicja zdrowia i zdrowia psychicznego

  Definicja zdrowia obejmuje kilka sfer – fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową. O pełni zdrowia można więc mówić, kiedy na wszystkich tych płaszczyznach panuje dobrostan. Zdrowie psychiczne stanowi istotny element zdrowia w ogóle i chociaż ze względu na swą wieloznaczność i ogólnikowość nie ma jednej obowiązującej definicji, jego wagę podkreśla większość ujęć znaczenia zdrowia.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Stygmatyzacja i inne przeszkody w leczeniu zaburzeń psychicznych

  Stygmatyzacja i inne przeszkody w leczeniu zaburzeń psychicznych

  Do podstawowych przeszkód w podejmowaniu leczenia zaburzeń psychicznych należy z jednej strony brak rzetelnej wiedzy i informacji na temat ich objawów i możliwości skutecznego leczenia, z drugiej zaś – rozpowszechnienie w społeczeństwie błędnych negatywnych przekonań (stereotypów) na temat chorób psychicznych i – co za tym idzie – negatywnych postaw wobec chorych (stygmatyzacja). Ponadto ciągle jeszcze niewystarczająca jest dostępność dla chorych różnych placówek leczenia psychiatrycznego, zwłaszcza poradni i innych form leczenia w środowisku pozaszpitalnym.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Niezdolność do pracy w chorobach psychicznych

  Niezdolność do pracy w chorobach psychicznych

  Może to prowadzić do niepełnosprawności, upośledzającej częściowo lub całkowicie zdolność chorego psychicznie do wykonywania pracy zarobkowej, a nawet do znacznej niepełnosprawności upośledzającej zdolność do samodzielnego zaspokajania codziennych życiowych potrzeb i skutkującej koniecznością stałej pomocy i opieki drugiej osoby.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

  Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

  Sygnały, na które trzeba zwrócić uwagę i które należy skonsultować z lekarzem lub psychologiem, są bardzo różne i mogą występować pojedynczo lub po kilka razem.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Rodzaje zaburzeń psychicznych

  Rodzaje zaburzeń psychicznych

  Istotne znaczenie dla rozpoznania zaburzeń psychicznych ma stwierdzenie ich typowych objawów.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Niepokojące objawy

  Niepokojące objawy

  Cechą szczególną objawów zaburzeń psychicznych jest to, że większość z nich ma charakter niespecyficzny, to znaczy, że te same objawy (np. lęk, obniżenie nastroju, urojenia, omamy, zaburzenia pamięci) mogą występować w różnych chorobach somatycznych i psychicznych.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Czym są zaburzenia psychiczne?

  Czym są zaburzenia psychiczne?

  Nie każdy dyskomfort psychiczny oznacza zaburzenia psychiczne. Niepokój, lęk, smutek, zniechęcenie, bezsenność, brak apetytu są naturalnymi reakcjami na trudne zdarzenia życiowe, na konflikty, straty i doznane zawody. 

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Przyczyny schizofrenii

  Przyczyny schizofrenii

  Nawet bowiem jeśli nikt w naszej rodzinie nie chorował na schizofrenię, to ryzyko tego, że my zachorujemy, wynosi 1:100.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Schizofrenia a psychoza

  Schizofrenia a psychoza

  Psychoza jest stanem, w którym osoba chora odbiera świat w sposób specyficzny, błędny – jako inny niż istniejąca rzeczywistość. Schizofrenia zaś, czy raczej grupa psychoz schizofrenicznych, to określenie wielu różnych psychoz o różnym obrazie i przebiegu. Nieprawidłowe postrzeganie świata w psychozie nie jest wynikiem pomyłki i nie poddaje się korekcie. Typowe dla psychozy objawy, takie jak omamy i urojenia, są przez pacjenta przeżywane jako rzeczywistość, dlatego osoby będące w psychozie nie mają poczucia choroby (wglądu).

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Czym jest schizofrenia?

  Czym jest schizofrenia?

  Termin schizofrenia nie jest jednoznaczny w sensie diagnozy i terapii i niesie ze sobą wiele różnych błędnych uogólnień i mitów. Został stworzony przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bleulera, który połączył dwa greckie słowa – schizis ‘rozszczepiać’ i phren ‘umysł’, była to zatem psychoza, która miała się objawiać „rozszczepieniem umysłu”, i nie ma nic wspólnego z „rozszczepieniem jaźni”, które stanowi objaw niepsychotyczny z kręgu zaburzeń dysocjacyjnych.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj