Czym jest schizofrenia?

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Termin schizofrenia nie jest jednoznaczny w sensie diagnozy i terapii i niesie ze sobą wiele różnych błędnych uogólnień i mitów. Został stworzony przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bleulera, który połączył dwa greckie słowa – schizis ‘rozszczepiać’ i phren ‘umysł’, była to zatem psychoza, która miała się objawiać „rozszczepieniem umysłu”, i nie ma nic wspólnego z „rozszczepieniem jaźni”, które stanowi objaw niepsychotyczny z kręgu zaburzeń dysocjacyjnych.

Z kolei Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne określa schizofrenię jako „poważną chorobę mózgu”, co także nie jest prawdziwe, ponieważ niesie ze sobą informację o nieodwracalności zmian, a obecnie już wiemy, że chorzy na schizofrenię mają okresy remisji i że 15% z nich może być zdrowa psychicznie do końca życia po pierwszym epizodzie psychotycznym.

Przyczyną występowania objawów schizofrenii są nieprawidłowości funkcjonowania mózgu, o czym szerzej w kolejnym artykule.

Międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD 10 wyróżnia następujące typy schizofrenii:

F20.1 Schizofrenia paranoidalna,
F20.2 Schizofrenia hebefreniczna,
F20.3 Schizofrenia katatoniczna,
F20.4 Schizofrenia niezróżnicowana,
F20.5 Depresja postschizofreniczna,
F20.6 Schizofrenia rezydualna,
F20.7 Schizofrenia prosta,
F20.8 Schizofrenia innego rodzaju,
F20.9 Schizofrenia nieokreślona.

Poszczególne typy schizofrenii różnią się nasileniem objawów i przebiegiem, podział ten jednak nie wpływa szczególnie na sposób diagnozowania ani leczenia, więc z punktu widzenia pacjenta czy opiekuna nie ma on większego znaczenia praktycznego. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w ostatniej klasyfikacji DSM-V odchodzi od wyodrębniania typów, skłaniając się ku rozpoznaniu „obszarowemu”, o czym mowa w rozdziale "Objawy schizofrenii"

Zobacz więcej