Definicja zdrowia i zdrowia psychicznego

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Definicja zdrowia obejmuje kilka sfer – fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową. O pełni zdrowia można więc mówić, kiedy na wszystkich tych płaszczyznach panuje dobrostan. Zdrowie psychiczne stanowi istotny element zdrowia w ogóle i chociaż ze względu na swą wieloznaczność i ogólnikowość nie ma jednej obowiązującej definicji, jego wagę podkreśla większość ujęć znaczenia zdrowia.

Pamiętaj!

Najczęściej zdrowie rozumiemy jako nieobecność choroby oraz nieodczuwanie żadnych dolegliwości.

Dobrze jest jednak pamiętać, że dolegliwości mogą wystąpić u człowieka niekoniecznie w wyniku schorzenia, a z drugiej strony – ich brak nie wyklucza istnienia w organizmie choroby, którą można wykryć podczas dokładnego badania lekarskiego i niejednokrotnie dzięki badaniom dodatkowym (badania laboratoryjne, rentgenowskie, ultrasonograficzne).

Dlatego współczesna definicja określa zdrowie, jako „brak choroby lub kalectwa z równoczesnym pełnym dobrostanem psychicznym, fizycznym i społecznym” (definicja Światowej Organizacji Zdrowia, WHO).

CEE_SCHIZO_disease_01_C
Stock photo. Posed by model.

Zdrowie jest też często rozumiane, jako zdolność człowieka do osiągania granic własnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz pozytywnego reagowania na wszelkie wyzwania. Mówimy, że ktoś ma dobre zdrowie, gdy ma dużo zasobów energii i odporności, pozwalających mu na zachowanie równowagi organizmu i odporności na zachorowanie nawet przy dużych obciążeniach fizycznych (ciężka praca) i psychicznych (czynniki stresu psychospołecznego) oraz w niesprzyjających warunkach środowiskowych (zmiany pogodowe, trudne warunki bytowe, konflikty międzyludzkie).

Co ciekawe, niektórzy próbują sprawdzać zasoby swego zdrowia nawet w warunkach ekstremalnych, a zatem w szkołach przetrwania, podczas wypraw wysokogórskich lub poprzez wyczyny sportowe.

Zobacz więcej