Jak dbać o zdrowie psychiczne?

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Dbanie o rozwój własnego zdrowia, wzmacnianie sił fizycznych i psychicznych jest dostępnym dla każdego sposobem zapobiegania chorobom.

CEE_SCHIZO_disease_01_B
Stock photo. Posed by model.

Dążenie do znacznego polepszenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego jest szczególnie ważne po przebytej chorobie – wtedy będziemy mieć większe szanse, że nie nastąpi jej nawrót, a straty organizmu, jakie poniósł on podczas choroby, zostaną zrekompensowane.

Jest wiele czynników wpływających na poprawę zdrowia. Niewątpliwie wzmocnimy je poprzez odpowiednie odżywianie, zachowanie higieny, ruch na świeżym powietrzu, odpoczynek i relaks, budowanie i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów i relacji z bliskimi sobie ludźmi, kultywowanie rodzimej tradycji kulturowej i duchowej oraz unikanie ryzykownych dla zdrowia sytuacji i zachowań.

Warto wiedzieć, że...

Tak jak zdrowie fizyczne przejawia się w sprawnym funkcjonowaniu (w sprawności ruchowej i zdolności do wysiłku fizycznego) oraz braku dolegliwości fizycznych (bólów, duszności itp.), tak zdrowie psychiczne przejawia się w dobrym funkcjonowaniu naszej psychiki.

Troska o higienę psychiczną przyniesie znakomite efekty, spośród których na podkreślenie zasługują:

 • pozytywny nastrój,
 • dobre nastawienie emocjonalne,
 • radzenie sobie z emocjami nadmiernymi i negatywnymi,
 • sprawne koncentrowanie uwagi,
 • zapamiętywanie i łatwe przypominanie sobie,
 • efektywne uczenie się,
 • adekwatne spostrzeganie,
 • ocenianie i rozumienie zdarzeń i zjawisk,
 • sprawne radzenie sobie w realizacji zadań,
 • stawianie sobie i osiąganie celów,
 • rozwiązywanie trudnych problemów,
 • uczestniczenie w życiu swej społeczności.

 

Zobacz więcej