Niepokojące objawy

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Cechą szczególną objawów zaburzeń psychicznych jest to, że większość z nich ma charakter niespecyficzny, to znaczy, że te same objawy (np. lęk, obniżenie nastroju, urojenia, omamy, zaburzenia pamięci) mogą występować w różnych chorobach somatycznych i psychicznych.

Objawy świadczące o braku zdrowia psychicznego:

 • nadmierne lęki;
 • natrętne, obsesyjne myśli lub czynności, do których powracamy wielokrotnie, choć wolelibyśmy się ich pozbyć;
 • drażliwość, wybuchowość, agresywność, chwiejność emocji, trudne do opanowania i skontrolowania;
 • stany obniżonego nastroju, smutku, występujące bez adekwatnej przyczyny;
 • zmniejszenie lub utrata zdolności do cieszenia się, przeżywania przyjemności;
 • stałe zaaferowanie przykrymi myślami, nadmierny i nieuzasadniony pesymizm;behavioural disorders;
 • zaburzenia zachowania;
 • poczucie utraty energii, życiowego dynamizmu, rozpędu;
 • spowolnienie psychiczne i ruchowe;
 • nadmierne nieadekwatne do sytuacji podwyższenie nastroju, nieodpowiadający okolicznościom dobry nastrój, optymizm;
 • nienaturalne przyśpieszenie tempa myślenia, mowy i działania;
 • nadmierna aktywność, ruchliwość, działanie nieprzemyślane, niekiedy chaotyczne, niedoprowadzane do końca;
 • nadmierna nieuzasadniona lekkomyślność, nadmierne i beztroskie lekceważenie niebezpieczeństw, rozrzutność;
 • trudności w skupieniu uwagi, łatwe rozpraszanie się;
 • trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem sobie;
 • obniżenie apetytu lub nadmiernie wzmożony apetyt;
 • zaburzenia snu – trudności z zasypianiem, sen płytki, budzenie się w nocy, wczesne budzenie się rano, bezsenność całkowita, nadmierna senność w dzień, przykre marzenia senne, koszmary senne;
 • nadmierne kojarzenie faktów, nadawanie nadmiernego znaczenia przypadkowym zdarzeniom, przypisywanie im szczególnego odniesienia do własnej osoby;
 • zmienione percepcje – słyszenie dźwięków, głosów nieistniejących osób, widzenie, odczuwanie nieistniejących przedmiotów, czyli omamy;
 • zmienione, fałszywe sądy, oceny rzeczywistości i przekonania, utrzymujące się uporczywie mimo dowodów ich błędności, czyli urojenia (mogą to być fałszywe przekonania o własnym posłannictwie, bogactwie, niecodziennych zdolnościach wpływania na otoczenie, o byciu prześladowanym, chorym, sterowanym z zewnątrz, zagrożonym na różne sposoby, wyolbrzymione poczucie winy, marności, nicości, ubóstwa).

Czy wiesz, że…

Lęk, podobnie jak ból, jest sygnałem ostrzegającym o grożącym niebezpieczeństwie. Lęk nadmierny, nieuzasadniony staje się cierpieniem, utrudnia realizację celów życiowych. Może mieć postać rozlanego, stale towarzyszącego człowiekowi napięcia, niepokoju, niekiedy ze ściskaniem w gardle, biciem serca, drżeniem lub napięciem mięśni, bólem głowy.

Może występować w formie niespodziewanych napadów ostrego lęku połączonego z przerażeniem, wrażeniem duszenia się, umierania, przyśpieszonym biciem serca. Niekiedy lęk pojawia się w określonych okolicznościach (w ciasnym pomieszczeniu, w kontakcie z ludźmi, w otwartej przestrzeni) – taki lęk nazywamy fobią;

Objawy sygnalizujące poważne zagrożenie dla chorego:

 • utrata chęci do życia, pragnienie śmierci, myśli o samobójstwie, zamiary jego popełnienia;
 • niezdolność lub odmowa przyjmowania pokarmów i płynów;
 • niezdolność poruszania się, osłupienie, bezruch;
 • utrata kontaktu słownego i innych form porozumiewania się;
 • niemożność logicznego myślenia i wypowiadania się;
 • brak orientacji co do miejsca, czasu i sytuacji, w której dana osoba się znajduje;
 • niezdolność zapamiętywania bieżących informacji;
 • niezdolność podejmowania decyzji, współistnienie sprzecznych pragnień i dążeń;
 • niemożność podjęcia jakiegokolwiek działania;
 • rozpoczynanie działań pod wpływem fałszywych percepcji – głosów (omamy słuchowe), lub fałszywych sądów (urojeń), których dana osoba nie jest w stanie skorygować;
 • głosy (omamy słuchowe) imperatywne – nakazy popełnienia samobójstwa, zniszczenia czegoś, uszkodzenia, zabicia kogoś;
 • głosy (omamy słuchowe) wypowiadające groźby;
 • dziwaczne, niezrozumiałe, nieprzewidywalne zachowanie.
Zobacz więcej