Przyczyny schizofrenii

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Przyczyn schizofrenii poszukuje się w zakresie dwóch obszarów. Oto one:

  • wrażliwości biologicznej – w przypadku tej choroby w trakcie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do błędu, który powoduje, że człowiek staje się bardziej od innych wrażliwy na czynniki wywołujące schizofrenię; zaburzenia w rozwoju mózgu mogą być wrodzone lub wynikać z infekcji w czasie ciąży, trudności podczas porodu, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub urazu;
  • okoliczności psychospołecznych – u osób z indywidualnie uwarunkowaną skłonnością schizofrenię mogą wywołać problemy emocjonalne na tle ważnych wydarzeń życiowych (rozwód, śmierć kogoś bliskiego lub rozstanie).

Czy schizofrenia lub psychoza są chorobami dziedzicznymi?

Pamiętaj!

Schizofrenia jest w pewnym sensie dziedziczna, ale tylko „w pewnym sensie”.

CEE_SCHIZO_disease_01_J
Stock photo. Posed by model.

Nawet bowiem jeśli nikt w naszej rodzinie nie chorował na schizofrenię, to ryzyko tego, że my zachorujemy, wynosi 1:100. Jeśli natomiast objawy schizofrenii miał bądź ma brat, siostra albo jeden rodzic, to wtedy ryzyko zachorowania rośnie, nadal jednak jest niewielkie – wynosi bowiem 1:10.

Dodatkowo, jeśli nawet ktoś z rodziny cierpiał lub cierpi na schizofrenię, ale przekroczyliśmy już 30. rok życia, to ryzyko zachorowania jest minimalne. Jeśli ojciec, matka, brat lub siostra chorowali na psychozę, to ryzyko, że nasze dziecko zachoruje na nią w przyszłości, jest nadal niewielkie i wynosi 1:30.

Jeśli nawet to my chorujemy na psychozę, to na pewno nikt nie będzie nam odradzał posiadania dzieci – ryzyko, że nasze dziecko też na nią zachoruje, wynosi bowiem 1:10. Warto dodać, że czynniki genetyczne nie są związane tylko z jednym genem czy tylko z kilkoma genami.

Badacze usiłują znaleźć te czynniki, ale nawet jeśli je zidentyfikują, to nadal ważne w powstawaniu u konkretnej osoby objawów schizofrenii będą inne niż dziedziczne czynniki, ponieważ nawet jeśli oboje rodzice chorowali na psychozę, to ryzyko zachorowania ich dziecka jest mniejsze od 100%, jest nawet mniejsze od 50% – wynosi bowiem około 40%.

Warto wiedzieć, że...

Z całą pewnością można zaś stwierdzić, że schizofrenii nie powodują złe wychowanie w domu, urazy (ani fizyczne, ani psychiczne) czy też „słabość charakteru”. Schizofrenia na pewno nie jest też karą za grzechy czy przewinienia – własne lub rodziny.

Dla zaostrzeń (nawrotów) schizofrenii istotne są czynniki związane ze stresem lub większą podatnością na stres. Większa jednak podatność na stres występuje również u osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak np. depresje czy nerwice.

Zobacz więcej