Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Schizofrenia a psychoza

Schizofrenia a psychoza

Psychoza jest stanem, w którym osoba chora odbiera świat w sposób specyficzny, błędny – jako inny niż istniejąca rzeczywistość. Schizofrenia zaś, czy raczej grupa psychoz schizofrenicznych, to określenie wielu różnych psychoz o różnym obrazie i przebiegu.
Nieprawidłowe postrzeganie świata w psychozie nie jest wynikiem pomyłki i nie poddaje się korekcie. Typowe dla psychozy objawy, takie jak omamy i urojenia, są przez pacjenta przeżywane jako rzeczywistość, dlatego osoby będące w psychozie nie mają poczucia choroby (wglądu).

Pamiętaj!

Psychoza to poważne zaburzenie, mające wpływ na większość aspektów funkcjonowania człowieka.

Przyczyną wystąpienia objawów psychozy są zaburzenia biochemiczne w mózgu, powodujące zachwianie równowagi neuroprzekaźników – substancji, za pomocą których komunikują się komórki budujące mózg. Psychoza może być wtórna do stanu ogólnego, ale jej wystąpienie może wskazywać na chorobę psychiczną. Urojenia i omamy nie zawsze muszą świadczyć o psychozie, mogą być wywołane także przez stosowanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). 

Warto wiedzieć, że...

Nawracające psychozy stwierdza się w schizofrenii, zaburzeniach schizoafektywnych, depresji psychotycznej i chorobie afektywnej dwubiegunowej

Grupa psychoz schizofrenicznych, łącznie z innymi psychozami, np. zaburzeniem schizoafektywnym i paranoidalnym, zalicza się do dużej grupy zaburzeń psychicznych określanych jako psychozy. Sposoby terapii wszystkich psychoz są zbliżone i sam fakt nazwania psychozy schizofreniczną, paranoidalną czy schizoafektywną nie wskazuje jeszcze jej dalszego przebiegu czy rokowania. 

PHPL/PSY/0617/0002