Istota wczesnego rozpoznania schizofrenii

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Wczesna diagnoza schizofrenii (jej zaostrzenia) i wczesne rozpoczęcie leczenia są bardzo ważne z kilku względów. Oto one:

1. Każdy nawrót psychozy, w tym okres prodromalny (przed pierwszym wybuchem schizofrenii), jest toksyczny dla mózgu – mamy obecnie dowody na to, że wybuch psychozy jest niszczący dla części neuronów. Interweniując więc wcześnie, chronimy część neuronów przed zniszczeniem.


3. Leczenie rozpoczęte wcześnie zmniejsza ryzyko nawrotu i pozwala choremu na normalne życie. Im później rozpoczęte leczenie, tym większe ryzyko nawrotu schizofrenii. Jest to szczególnie istotne przy pierwszym epizodzie schizofrenii – im dłuższy czas od pierwszych, nawet niespecyficznych, objawów schizofrenii, tym gorsze rokowanie.

5. Bardzo ważne jest rozpoznanie u niektórych chorych towarzyszącego schizofrenii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. Około 1/3 chorych na schizofrenię, a w niektórych krajach nawet połowa chorych, ma problemy związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Wczesne rozpoznanie uzależnienia, które towarzyszy schizofrenii, pozwoli na wczesne rozpoczęcie dodatkowego leczenia. Współistnienie uzależnienia może być, i prawie zawsze jest, czynnikiem sprzyjającym nawrotowi schizofrenii.

2. Leki szybko redukują nasilenie objawów schizofrenii, szczególnie pozytywnych, które są odpowiedzialne za jej zaostrzenia. We wczesnych stadiach choroby w ciągu miesiąca, półtora miesiąca dochodzi do takiej redukcji objawów, że pacjent może powrócić do codziennej aktywności – w ten sposób wczesne leczenie skraca okres hospitalizacji. 4. Właściwe rozpoznanie i właściwie dobrane leki chronią chorego przed ryzykiem przyjmowania niewłaściwych leków, które nie przynosząc poprawy (np. leki z grupy benzodiazepin), mogą ułatwiać dalszy rozwój schizofrenii.


6. Wczesne, a potem systematyczne leczenie zmniejsza ryzyko popełnienia przez chorego samobójstwa. Wraz z ustępowaniem w przebiegu leczenia objawów schizofrenii zmniejsza się ryzyko samobójstwa, które może dotyczyć nawet co dziesiątego chorego. Jest ono najwyższe w czasie zaostrzenia choroby oraz w czasie pierwszego epizodu lub jednego z pierwszych epizodów schizofrenii.Wczesna diagnoza i wczesne leczenie pozwalają chorym na szybki powrót nie tylko do zdrowia, ale również do swoich rodzin, przyjaciół, swojej pracy czy szkoły – na powrót do normalności.

Zobacz więcej