Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Rozwój choroby

Nawroty schizofrenii

Nawroty schizofrenii

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą. Ryzyko pojawienia się nawrotu choroby jest wysokie. Statystyki podają, że u 75% pacjentów objawy choroby wracają w ciągu 12 miesięcy. Ryzyko nawrotu istotnie maleje, jeżeli kontynuuje się leczenie farmakologiczne zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przebieg schizofrenii

Przebieg schizofrenii

Przebieg psychoz jest bardzo różny i zależy od wielu czynników, z których najważniejszym jest to, czy chory przyjmuje właściwe leki, we właściwych dawkach i przez właściwy czas. Początkowo należy zdać się na opinię lekarza dotyczącą leczenia.

Początki schizofrenii

Początki schizofrenii

Schizofrenia rzadko rozpoczyna się przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, natomiast po wkroczeniu w dorosłość zapadalność gwałtownie rośnie. Na schizofrenię chorują zarówno mężczyźni, jak i kobiety (w proporcji 1,4:1). Większość przypadków diagnozowana jest u starszych nastolatków lub u dwudziestolatków, jednak objawy schizofrenii mogą pojawić się w każdym wieku.