Nawroty schizofrenii

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą. Ryzyko pojawienia się nawrotu choroby jest wysokie. Statystyki podają, że u 75% pacjentów objawy choroby wracają w ciągu 12 miesięcy. Ryzyko nawrotu istotnie maleje, jeżeli kontynuuje się leczenie farmakologiczne zgodnie z zaleceniami lekarza.

Niestety nawrót choroby jest możliwy także wówczas, gdy chory przestrzega zaleceń dotyczących przyjmowania leków. Może on być jednak wcześnie wykryty, dzięki czemu można mu szybko przeciwdziałać. U wielu chorych pojawiają się specyficzne dla nich objawy zwiastujące nawrót schizofrenii (autograf nawrotu). Najtrudniejsze jest rozpoznanie zwiastunów pierwszego nawrotu. W kolejnych takich sytuacjach zwykle posiada się już wiedzę o zespole objawów poprzedzających powrót choroby u konkretnego chorego.

Z przeprowadzonych badań wynika, że szanse wykrycia nawrotu w oparciu o specyficzne dla pacjenta wczesne zwiastuny dotyczą aż 75-81% pacjentów. Z reguły pogorszenie stanu pacjenta nie następuje z dnia na dzień. Około połowa liczby chorych ma zwiastuny nawrotu na miesiąc przed nim, a 2/3 – na dwa tygodnie przed nawrotem, co pozwala na wdrożenie odpowiednich działań niedopuszczających do nawrotu.

Niebezpieczeństwo nawrotu maleje jeszcze bardziej, jeżeli rodzina i sam chory nauczą się odpowiednio wcześnie rozpoznawać objawy zwiastujące nadejście choroby. Objawy te są bardzo indywidualne i u każdego mogą wyglądać inaczej.

PL_SCHIZO_disease_03_A

„Autograf nawrotu”

To swoisty dla konkretnego chorego objaw lub kilka objawów zwykle nietypowych dla schizofrenii, które „zapowiadają” każdy kolejny nawrót psychozy. „Autograf nawrotu” można ustalić, przypominając sobie z chorym, co poprzedzało ostatni nawrót lub ostatnie nawroty psychozy, porównując np. listy tych objawów sporządzone przez chorego i jego bliskich. Można też korzystać z opracowań naukowych.

Poniżej podana jest część listy wczesnych sygnałów nawrotu psychozy, sporządzonej przez brytyjskiego psychiatrę Birchwooda.

Sygnał 0 1 2 3
Moje myślenie jest skupione tylko na jednej lub dwóch sprawach        
Czuję się smutny lub przygnębiony        
Ludzie nie rozumieją, co do nich mówię        
Mam kłopoty w koncentracji myśli        
Mam wrażenie, że część moich myśli w mojej głowie nie należy do mnie        
Mam wrażenie, że jestem obserwowany        
Czuję się bezużyteczny        
Mam wrażenie oszołomienia        
Jestem uparty        
Czuję się bardzo pobudzony        
Zapominam o wielu sprawach        
Łatwo mi mówić o sprawach seksu        
To, jak mówię, jest dla innych dziwne        
Mój sen jest niespokojny        
Zachowuję się dziwnie        
Trudno mi poradzić sobie z codziennymi sprawami        
Nie mam apetytu        
Robię szalone żarty        
Czuję się bardzo spokojny lub izolowany        
Mówię lub śmieję się do siebie        
Zobacz więcej