Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Nawroty schizofrenii

Nawroty schizofrenii

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą. Ryzyko pojawienia się nawrotu choroby jest wysokie. Statystyki podają, że u 75% pacjentów objawy choroby wracają w ciągu 12 miesięcy. Ryzyko nawrotu istotnie maleje, jeżeli kontynuuje się leczenie farmakologiczne zgodnie z zaleceniami lekarza.
Niestety nawrót choroby jest możliwy także wówczas, gdy chory przestrzega zaleceń dotyczących przyjmowania leków. Może on być jednak wcześnie wykryty, dzięki czemu można mu szybko przeciwdziałać. U wielu chorych pojawiają się specyficzne dla nich objawy zwiastujące nawrót schizofrenii (autograf nawrotu). Najtrudniejsze jest rozpoznanie zwiastunów pierwszego nawrotu. W kolejnych takich sytuacjach zwykle posiada się już wiedzę o zespole objawów poprzedzających powrót choroby u konkretnego chorego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że szanse wykrycia nawrotu w oparciu o specyficzne dla pacjenta wczesne zwiastuny dotyczą aż 75-81% pacjentów. Z reguły pogorszenie stanu pacjenta nie następuje z dnia na dzień. Około połowa liczby chorych ma zwiastuny nawrotu na miesiąc przed nim, a 2/3 – na dwa tygodnie przed nawrotem, co pozwala na wdrożenie odpowiednich działań niedopuszczających do nawrotu.
Niebezpieczeństwo nawrotu maleje jeszcze bardziej, jeżeli rodzina i sam chory nauczą się odpowiednio wcześnie rozpoznawać objawy zwiastujące nadejście choroby. Objawy te są bardzo indywidualne i u każdego mogą wyglądać inaczej.
„Autograf nawrotu”
To swoisty dla konkretnego chorego objaw lub kilka objawów zwykle nietypowych dla schizofrenii, które „zapowiadają” każdy kolejny nawrót psychozy. „Autograf nawrotu” można ustalić, przypominając sobie z chorym, co poprzedzało ostatni nawrót lub ostatnie nawroty psychozy, porównując np. listy tych objawów sporządzone przez chorego i jego bliskich. Można też korzystać z opracowań naukowych.
Poniżej podana jest część listy wczesnych sygnałów nawrotu psychozy, sporządzonej przez brytyjskiego psychiatrę Birchwooda.
Sygnał0123
Moje myślenie jest skupione tylko na jednej lub dwóch sprawach    
Czuję się smutny lub przygnębiony    
Ludzie nie rozumieją, co do nich mówię    
Mam kłopoty w koncentracji myśli    
Mam wrażenie, że część moich myśli w mojej głowie nie należy do mnie    
Mam wrażenie, że jestem obserwowany    
Czuję się bezużyteczny    
Mam wrażenie oszołomienia    
Jestem uparty    
Czuję się bardzo pobudzony    
Zapominam o wielu sprawach    
Łatwo mi mówić o sprawach seksu    
To, jak mówię, jest dla innych dziwne    
Mój sen jest niespokojny    
Zachowuję się dziwnie    
Trudno mi poradzić sobie z codziennymi sprawami    
Nie mam apetytu    
Robię szalone żarty    
Czuję się bardzo spokojny lub izolowany    
Mówię lub śmieję się do siebie    

PHPL/PSY/0617/0002