Początki schizofrenii

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Schizofrenia rzadko rozpoczyna się przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, natomiast po wkroczeniu w dorosłość zapadalność gwałtownie rośnie. Na schizofrenię chorują zarówno mężczyźni, jak i kobiety (w proporcji 1,4:1). Większość przypadków diagnozowana jest u starszych nastolatków lub u dwudziestolatków, jednak objawy schizofrenii mogą pojawić się w każdym wieku.

Choć ogólna zapadalność w obrębie obu płci jest zbliżona, średni wiek rozpoznania u mężczyzn wynosi 15–24 lata w porównaniu z 25.–34. rokiem życia u kobiet. Wczesny (poniżej 20. r.ż.) lub bardzo wczesny (poniżej 13. r.ż.) jest związany z cięższym przebiegiem choroby i gorszą prognozą niż późny początek objawów.

Pierwszy ostry epizod mężczyźni mają najczęściej po 20. roku życia, podczas gdy u kobiet pierwsze objawy rozpoznawane są ok. 30. r.ż. 

PL_SCHIZO_disease_03_C

Pamiętaj!

Typowy wiek pierwszego epizodu to okres pomiędzy 18. a 25. rokiem życia, szerzej – pomiędzy okresem dojrzewania a 40. rokiem życia.

U kobiet zwykle pierwszy epizod występuje nieco później niż u mężczyzn i jest to związane z neuroprotekcyjnym (ochraniającym mózg) działaniem żeńskich hormonów płciowych – estrogenów. Pierwsze objawy schizofrenii, które potem są diagnozowane jako schizofrenia, występują często na kilka miesięcy albo nawet na kilka lat przed pierwszymi wyraźnymi jej objawami.

Objawy te są bardzo różne – mogą tu występować objawy spotykane w innych zaburzeniach psychicznych, takich jak nerwice czy depresje. Dlatego też nie ma większego sensu podawanie tych objawów, ponieważ każdy z nich może wystąpić u dowolnej osoby, w dowolnym okresie jej życia. Zwykle w tym okresie pacjent zaprzecza temu, że jest chory. Z tego powodu chory może nie chcieć się leczyć.

Im jednak wcześniej rozpocznie się leczenie, tym bardziej jest ono skuteczne. W czasie terapii pierwszego epizodu schizofrenii dochodzi do poprawy, chociaż może to zająć kilka miesięcy. Dlatego też lekarzom psychiatrom może być trudno odpowiedzieć na pytanie pacjenta lub rodziny, jak długo będzie trwało leczenie do pierwszych wyraźnych objawów poprawy.

Schizofrenia rzadko jest diagnozowana u dzieci, ale odnotowywano przypadki tej choroby u pięcio- i sześciolatków. Dziecięca schizofrenia wiąże się z ciężkim przebiegiem i wykazuje większe różnice w częstości pod względem płci – z przewagą u chłopców.

Zobacz więcej