RAPORT: Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce

Schizofrenia
Raport Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce prezentuje pełny obraz leczenia schizofrenii z perspektywy ekonomicznej, społecznej i ludzkiej. Opracowanie przedstawia, jaki wpływ ta choroba wywiera nie tylko na życie pacjenta, ale i na cały system opieki zdrowotnej i społecznej, generując ogromne wydatki z budżetu publicznego. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce podkreślająca istotność odpowiednio dopasowanego leczenia i wykorzystania potencjału pacjentów. Raport powstał dzięki konsultacjom merytorycznym konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz zarządu Instytutu Ochrony Zdrowia. Analiza została sfinansowana i przeprowadzona na zlecenie firmy Janssen.

Pozostałe z: Schizofrenia

Schizofrenia widziana oczami pacjentów

Schizofrenia

Spot „Życie bez nawrotów”

Schizofrenia

Historia Natalii: "Siła"

Schizofrenia