Poradnie zdrowia psychicznego

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Poradnia zdrowia psychicznego to miejsce specjalistycznego ambulatoryjnego leczenia zaburzeń i chorób psychicznych.

CEE_SCHIZO_support_04_G
Stock photo. Posed by model.

Leczenie odbywa się w ramach wizyt w poradni lub wizyt w domu pacjenta. Częstość wizyt zależy od potrzeb. Na ogół co miesiąc, 2 miesiące, ale może być częściej lub rzadziej. Przy ustalonym leczeniu farmakologicznym nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące. Świadczenia w poradni zdrowia psychicznego są udzielane przez lekarza psychiatrę, psychologa i/lub psychoterapeutę. Poradnia powinna też zapewnić dostępność pracownika socjalnego i pielęgniarki środowiskowej.

Pamiętaj!

Do psychiatry w poradni zdrowia psychicznego może się zgłosić każdy bez skierowania lub ze skierowaniem od lekarza rodzinnego bądź innego specjalisty, także psychiatry, np. wypisującego ze szpitala.

Jak przebiega wizyta w takiej poradni?

W poradni zdrowia psychicznego przy pierwszym zgłoszeniu się pacjenta wykonywana jest kompleksowa diagnoza zaburzeń i ich uwarunkowań psychologiczno-społecznych (sytuacja rodzinna, zawodowa, socjalna) oraz biologiczno-medycznych (zaburzenia i choroby somatyczne). W diagnozowaniu przyczyn dolegliwości chorego bierze udział psychiatra i psycholog, niekiedy także pracownik socjalny lub pielęgniarka środowiskowa.

W zależności od wyników diagnozy proponowane jest leczenie na miejscu w poradni (psychoterapia, leczenie farmakologiczne, leczenie skojarzone). W przypadku ustalenia, że zaburzenia psychiczne są przejawem choroby somatycznej, pacjenta kieruje się do innego specjalisty (neurologa, internisty, endokrynologa, kardiologa). Przy stwierdzeniu współwystępowania choroby psychicznej i somatycznej prowadzone jest leczenie równoległe w poradni zdrowia psychicznego i innej specjalistycznej.

W przypadku zaś niektórych schorzeń i zaburzeń pacjenta odsyła się z poradni zdrowia psychicznego do bardziej wyspecjalizowanej poradni zajmującej się zdrowiem psychicznym, np.:

  • poradni zaburzeń pamięci (zaburzenia pamięci, otępienie),
  • poradni zaburzeń snu (uporczywe zaburzenia snu),
  • poradni leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości (zaburzenia lękowe, związane ze stresem, nerwicowe, osobowości, zaburzenia jedzenia).

Pamiętaj!

Większość zaburzeń i chorób psychicznych może być skutecznie leczona ambulatoryjnie w poradni zdrowia psychicznego lub w wymienionych wyżej poradniach specjalistycznych zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Zobacz więcej