Samopomoc osób chorych i ich rodzin

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj
CEE_SCHIZO_support_04_B
Stock photo. Posed by model.

Tzw. grupy samopomocy to dobrowolne zgromadzenia osób, których działanie nakierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej czy trudności socjalnych. Aktywność tego rodzaju grup dotyczy pomocy osobom do nich należących.

Mogą to być osoby dotknięte danym problemem lub też ich bliscy zaangażowani w jakiś sposób w ich życie i określony problem. Członkowie grupy tworzą społeczność, która decyduje o częstotliwości spotkań, założeniach i celach pracy. Najczęściej grupy prowadzone są przez nieprofesjonalistów, choć zdarza się, że na spotkania zaprasza się ekspertów lub że profesjonalista inicjuje powstanie grupy.

Pamiętaj!

Bardzo ważnym aspektem takich grup jest ich dążenie do zniesienia izolacji zewnętrznej, marginalizacji czy stygmatyzacji.

Osoby uczestniczące w spotkaniach doświadczają ulgi i wsparcia, uczą się rozpoznawać trudności, żyć z nimi lub pokonywać je w miarę możliwości. Wymieniają się swoimi doświadczeniami i informacjami na temat radzenia sobie z problemami.

Warto wiedzieć, że ...

Grupy mają dużą siłę pozytywnego oddziaływania na uczestników ze względu na aspekt intensywnego zaangażowania emocjonalnego oraz dzielenia się przeżyciami „z pierwszej ręki”, wolnymi od wiedzy teoretycznej i eksperckiej.

Jakie są rodzaje grup samopomocy?

Po pierwsze grupy samopomocowe mogą funkcjonować przy jednostkach lecznictwa lub placówkach wsparcia społecznego, nie mając własnej osobowości prawnej. W ramach takich grup osoby z zaburzeniami psychicznymi lub członkowie rodzin osób chorujących psychicznie spotykają się z profesjonalistą (psychiatrą, psychologiem, innym terapeutą).

Spotkania służą wymianie doświadczeń związanych z chorobą własną lub członka rodziny. Ważne znaczenie ma ujawnianie i nazywanie emocji łączących się z doświadczeniem choroby, udzielanie sobie wzajemnego wparcia, dzielenie się wiedzą o chorobach psychicznych. Spotkania grupowe w zależności od potrzeb jej członków mogą mieć charakter psychoedukacyjny, klubowo-towarzyski lub terapeutyczny. Niekiedy grupa przekształca się w samodzielny podmiot prawa – stowarzyszenie lub zrzeszenie.

Po drugie typowe grupy samopomocowe powstają poza instytucjami zajmującymi się profesjonalnie leczeniem i pomaganiem osobom chorym. Rozwój takiej grupy, początkowo nieformalnej, może również prowadzić do przekształcenia się jej w niezależną strukturę formalnoprawną (stowarzyszenie, zrzeszenie).

Czy wiesz, że...

Przykładem może być tu ruch anonimowych alkoholików (AA), realizujący dziś w wielu krajach i na wielu kontynentach program zdrowienia oparty na „12 krokach”. Grupy oparte na programie „12 kroków” tworzone są obecnie nie tylko przez alkoholików (AA) i ich rodziny (żony – Al-Anon, dzieci – Alateen), ale także przez osoby zmagające się z różnego rodzaju uzależnieniami, gdzie wspólnym podłożem jest zaburzony mechanizm regulacji emocji. Istnieje wiele rodzajów grup tego typu połączonych ideą anonimowości (np. anonimowi alkoholicy, narkomani, palacze, seksoholicy, żarłocy, hazardziści, siecioholicy). Program „12 kroków” obejmuje zbiór zaleceń, które – systematycznie stosowane – mają pomóc w procesie zdrowienia.

W tego rodzaju grupach samopomocowych uczestnicy w trakcie spotkań (meetingów) mają możliwość podzielenia się swoją historią, doświadczeniem w zmaganiu się z trudnościami, wspierają się nawzajem w procesie zdrowienia. Ważną funkcję pełni sponsor – osoba będąca dłuższy czas w stanie abstynencji lub kontrolowanego zachowania (np. w przypadku jedzenia, gdzie abstynencja nie jest możliwa), mająca duże doświadczenie w radzeniu sobie z pojawiającymi się pokusami i trudnościami. 

Wreszcie, po trzecie, niekiedy w ramach „samopomocy” członkowie rodzin osób chorujących psychicznie bądź osoby z doświadczeniem własnym choroby psychicznej samodzielnie lub wspólnie z profesjonalistami zrzeszają się i w ramach utworzonej organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja) zakładają i prowadzą placówki środowiskowe wsparcia społecznego, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej (warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, kluby, mieszkania chronione) dla osób psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo.

Zobacz więcej