Pierwsza wizyta

 • Kiedy zgłosić się do lekarza?

  Kiedy zgłosić się do lekarza?

  Do lekarza pierwszego kontaktu można się zgłosić bez skierowania. Warunkiem uzyskania bezpłatnej porady lekarskiej jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Osoby niepracujące i nieposiadające ubezpieczenia mogą uzyskać ubezpieczenie zdrowotne poprzez zarejestrowanie się w urzędzie pracy, a osoby w szczególnych sytuacjach mogą być ubezpieczone przez ośrodek pomocy społecznej..

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Wizyta u psychologa lub psychiatry

  Wizyta u psychologa lub psychiatry

  Wizyta może obejmować diagnozę osobowości w celu poznania utrwalonych wzorców reagowania na zdarzenia zewnętrzne i przeżycia wewnętrzne – wzorców utrudniających zarówno przystosowanie się i radzenie sobie w trudnościach życiowych, jak i rozwiązywanie konfliktowych sytuacji międzyludzkich. Diagnozuje się też style radzenia sobie ze stresem, psychologiczne mechanizmy obronne, obraz siebie i samoocenę jako istotny zasób pomocny w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Ważne jest poznanie relacji emocjonalnych w rodzinie pochodzenia oraz doświadczeń traumatycznych z okresu dzieciństwa i dorosłości.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Diagnoza i metody leczenia

  Diagnoza i metody leczenia

  Lekarz pierwszego kontaktu (ogólny, rodzinny, psychiatra) diagnozuje przyczyny różnych dolegliwości. W tym celu zapoznaje się z sytuacją życiowo-rodzinną pacjenta i ze źródłami stresu w jego życiu oraz przeprowadza dokładne badanie stanu somatycznego, a w razie potrzeby zleca badania dodatkowe (laboratoryjne krwi i moczu, ewentualnie hormonalne, radiologiczne, EKG i inne).

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Kiedy potrzebna jest hospitalizacja?

  Kiedy potrzebna jest hospitalizacja?

  Większość terapii przebiega poza szpitalem, najczęściej w czasie pobytu chorego w domu, z rodziną.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj