Diagnoza i metody leczenia

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Lekarz pierwszego kontaktu (ogólny, rodzinny, psychiatra) diagnozuje przyczyny różnych dolegliwości. W tym celu zapoznaje się z sytuacją życiowo-rodzinną pacjenta i ze źródłami stresu w jego życiu oraz przeprowadza dokładne badanie stanu somatycznego, a w razie potrzeby zleca badania dodatkowe (laboratoryjne krwi i moczu, ewentualnie hormonalne, radiologiczne, EKG i inne).

Pamiętaj!

Dopiero na podstawie takiej kompleksowej diagnozy lekarz wybiera metodę leczenia.

CEE_SCHIZO_support_03_C
Stock photo. Posed by model.

W przypadku niestwierdzenia choroby somatycznej albo gdy widoczny jest związek objawów somatycznych ze stanem psychicznym i wcześniejszymi stresującymi doświadczeniami lekarz rodzinny może skierować pacjenta do psychologa w poradni psychologicznej lub poradni zdrowia psychicznego celem diagnozy psychologicznej i ustalenia wskazań do psychoterapii.

Niekiedy, przy podejrzeniu zaburzeń psychicznych, neurologicznych lub innych, wymagających farmakologicznego leczenia specjalistycznego lekarz rodzinny kieruje pacjenta na konsultacje do psychiatry, neurologa, endokrynologa lub innego specjalisty. Zdarza się jednak, że leczenie farmakologiczne rozpoznanej choroby somatycznej (np. astmy oskrzelowej, nadciśnienia, choroby wrzodowej przewodu pokarmowego, cukrzycy, choroby wieńcowej) jest bardziej skuteczne, gdy pacjent jednocześnie korzysta z pomocy psychologicznej lub psychoterapii.

Warto wiedzieć, że ...

Człowiek stanowi jedność psychofizyczną i niekiedy dla przywrócenia równowagi organizmu potrzebne są równoległe oddziaływania w sferze biologicznej i psychospołecznej. W takich przypadkach można mówić o „chorobach psychosomatycznych”.

Czy moje dziecko jest chore na schizofrenię?

Część psychoz to zaburzenia psychotyczne będące efektem działania substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków – zarówno w okresie intoksykacji, jak i czasami w okresie objawów abstynencyjnych (np. majaczenie alkoholowe). Coraz częściej mamy do czynienia z psychozami podobnymi do schizofrenii w wyniku stosowania takich narkotyków jak amfetamina czy LSD.

Pamiętaj!

Nawet więc wystąpienie objawów typowych dla schizofrenii nie musi oznaczać jej diagnozy – jeśli mamy do czynienia z użyciem/nadużyciem narkotyków.

Najlepszym sposobem uzyskania od lekarza informacji, czy diagnozą u dziecka jest schizofrenia, jest zadanie lekarzowi właściwego pytania, np. kiedy można taką diagnozę postawić lub wykluczyć.

Zobacz więcej