Kiedy potrzebna jest hospitalizacja?

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj
CEE_SCHIZO_support_03_D
Stock photo. Posed by model.

Większość terapii przebiega poza szpitalem, najczęściej w czasie pobytu chorego w domu, z rodziną. Czasami jednak hospitalizacja jest konieczna. Hospitalizacja psychiatryczna dla osób ze schizofrenią staje się bardzo wskazana, gdy doszło do epizodu zaostrzenia choroby i:

  • chory na tyle nie kontroluje swoich zachowań, że zachodzi wyraźna obawa, iż zachowania te mogą być zagrażające dla niego lub jego otoczenia (zagrożenie życia, poważne zagrożenie zdrowia);
  • chory mimo pogorszenia zaprzecza mu, nie bierze zaleconych leków, co stwarza poważną obawę, że jego stan będzie się pogarszał;
  • chory z powodu pogorszenia przestał zaspakajać swoje podstawowe potrzeby życiowe, np. śpi pod gołym niebem, nie je, nie pije;
  • u chorego współistnieje ze schizofrenią poważna choroba fizyczna albo wystąpiły u niego takie objawy uboczne działania leków, że nie będzie można sobie poradzić z nimi bez pobytu chorego w szpitalu.

Warto wiedzieć, że ...

Jednocześnie, zwykle w czasie pierwszego epizodu, wskazana jest hospitalizacja psychiatryczna, umożliwiająca dokładną diagnozę choroby i pozwalająca na zaplanowanie dalszej terapii, nawet jeśli nie ma czynników wymuszających hospitalizację podanych wyżej.

Czy wiesz, że...

Jeśli jednak chory nie wymaga hospitalizacji, a jednocześnie wyniki jego leczenia w domu nie są zadowalające, można mu zaproponować kilka tzw. pośrednich form terapii (więcej na ich temat w artykule Pośrednie formy opieki psychiatrycznej w kategorii Jednostki opieki zdrowotnej).

Należą do nich:

  • pobyt na oddziale dziennym – np. od godziny 8.00 do 15.00 przez pięć dni w tygodniu, połączony zwykle z intensywną terapią zajęciową;
  • terapia na oddziale leczenia domowego – w domu chorego pojawia się co pewien czas lekarz, psycholog lub pielęgniarka, a rodzina pacjenta spełnia na co dzień rolę terapeutycznego opiekuna chorego;
  • pobyt w hostelu – domu czy mieszkaniu dla pacjentów, zwykle młodych, w którym uczą się oni współpracy oraz niezależności życiowej, terapeuci pojawiają się w hostelu tylko po to, aby monitorować terapię;
  • terapia w środowisku domowym zamiast szpitalnym.
Zobacz więcej