Praca i kontakty społeczne

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Prawo do pracy jest podstawowym prawem człowieka, a w przypadku schizofrenii stanowi wartościowy element terapii. Praca pomaga w redukcji poziomu apatii, społecznego wycofania i ubóstwa językowego chorych.

Pamiętaj!

Pacjent w remisji może podjąć pracę zgodną ze swoim wykształceniem oraz umiejętnościami i być pełnowartościowym pracownikiem. Może również kontynuować przerwaną naukę, zdobyć wykształcenie i zawód. Niestety w miarę postępu choroby większość pacjentów traci pracę.

PL_SCHIZO_support_02

Dane przedstawione w raporcie Schizofrenia. Perspektywa społeczna pokazują, że podczas gdy w chwili postawienia diagnozy pracowało 46% osób chorych z badanej grupy, to wraz z trwaniem choroby prawie 3/4 z nich tę pracę utraciło. Odsetek osób, które utraciły pracę, rósł wraz ze wzrostem ilości hospitalizacji.

Wśród pacjentów z pięcioma i więcej hospitalizacjami ponad 90% osób pracujących straciło pracę, natomiast aż prawie połowa pacjentów z mniejszą liczbą hospitalizacji niż dwie utrzymała status zatrudnienia. Z opublikowanej w roku 2011 Białej Księgi wynika, że większość chorych na schizofrenię żyje głównie z renty inwalidzkiej.

Czy wiesz, że...

Zaledwie ok. 2% pacjentów pracuje zawodowo w pełnym wymiarze godzin, a przecież najlepszą drogą do wyzdrowienia osób chorych na schizofrenię jest powrót do normalnego życia społecznego i zawodowego.

W ostatnim czasie podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu aktywizację zawodową pacjentów. Przykładem może być program prowadzony przez Fundację Żyjmy Zdrowo Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia. Założeniem projektu było opracowanie sposobu współpracy pomiędzy chorymi, trenerami pracy a pracodawcami.

Program miał również na celu przybliżenie pracodawcom problematyki zaburzeń psychicznych, wskazanie osób chorych na schizofrenię jako wartościowych pracowników i obalanie negatywnych mitów związanych z postrzeganiem osób chorych psychicznie jako niezdolnych do pracy. Jednym z celów programu było udowodnienie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym pracownikiem i uczestnikiem rynku pracy. 

Zobacz więcej