O CHOROBIE

Celem niniejszej strony internetowej jest przekazanie pacjentom i ich bliskim jak największej ilości cennych informacji dotyczących tej choroby hematologicznej. Witryna została skonstruowana w sposób ułatwiający zrozumienie informacji udzielanych przez lekarzy i personel medyczny.

Zamieszczony tekst został napisany w zrozumiały sposób. Przedstawione są różne możliwe przyczyny wystąpienia choroby, omówione są jej objawy oraz zaprezentowana jest ścieżka diagnostyczna do rozpoznania szpiczaka mnogiego. Z witryny można dowiedzieć się, jakie są aktualnie dostępne opcje terapeutyczne. Szczególną uwagę poświęcono społecznym aspektom choroby, ponieważ wielu pacjentów przyjmuje opiekę i wsparcie ze strony innych pacjentów jako cenną pomoc. Mamy nadzieję, że zawarte tu treści będą stanowić użyteczne wyjaśnienie i uzupełnienie informacji otrzymanych od lekarza prowadzącego lub hematologa. W celu uzyskania wyraźnych wyjaśnień dotyczących choroby i dostępnych opcji jej leczenia należy zwrócić się do lekarza/zespołu medycznego.

Zobacz więcej

LECZENIE

W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczący wzrost liczby opcji terapeutycznych dla przypadków szpiczaka mnogiego. Lekarze uzyskali dostęp do nowych procedur leczenia, które oferują następnie swoim pacjentom. Rozwój ten przyczynił się znacznie do poprawy wyników leczenia i jakości życia pacjentów. Pacjenci różnie reagują na to samo leczenie. Lekarz prowadzący oceni uzyskany wywiad medyczny, określi cele leczenia i styl życia przed zaleceniem optymalnego planu terapii. Przy opracowaniu planu leczenia zostanie uwzględniony szereg czynników, takich jak wiek i indywidualny profil pacjenta. Jeżeli nastąpiła progresja szpiczaka mnogiego, lekarz prowadzący uwzględni również to, jak organizm reagował na leczenie choroby w przeszłości.

Zobacz więcej

Mapy

ZGŁOŚ PLACÓWKĘ
SZUKAJ

  WSPARCIE

  • PO ROZPOZNANIU

   Po usłyszeniu poważnej diagnozy pacjent doświadcza różnych uczuć i wykazuje różne reakcje psychologiczne. Po pierwszym szoku może nastąpić próba zanegowania niekorzystnej informacji, następnie agresja, głęboka depresja, nieuzasadniona wiara w cudowne procedury leczenia, aż wreszcie następuje ostateczne pogodzenie się z diagnozą i racjonalna współpraca z lekarzami.
  • RODZINA

   Uzyskanymi od lekarza informacjami najlepiej jest jak najszybciej podzielić się z partnerem, członkiem rodziny lub przyjacielem. Najlepiej jest uzyskać od lekarza wszystkie informacje w tym samym czasie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień.
  • UTRZYMAJ AKTYWNOŚĆ

   W procesie leczenia najlepiej jest przyjąć rolę aktywnego partnera. Aby jednak móc pełnić rolę aktywnego partnera działającego wspólnie z lekarzem, konieczne jest uzyskanie dostatecznej ilości informacji, pozwalającej zrozumieć charakter choroby i sposób jej leczenia.

  Historie pacjentów

  • Opowiadanie Johna

   Opowiadanie Johna

   (Czechy) Moje doświadczenie z chorobą, którą internet uznaje za nieuleczalną, było dla mnie niezwykle cenne. W pewnym sensie to był dar. Przewartościowałem wiele rzeczy w moim życiu. Nastąpiła radykalna zmiana priorytetów i zamiast przedmiotów zacząłem cenić relacje.
   Czytaj więcej
  • Historia Petra

   Historia Petra

   (Czechy) Po pierwszym szoku zacząłem spoglądać w tył i sporządzać bilans przeszłości. Najpierw analizowałem to, czego nie zrobiłem lub co zrobiłem źle. Ale potem moje myśli pobiegły w przeciwnym kierunku i szybko zdałem sobie sprawę, że moje dotychczasowe życie nie zostało zmarnowane, że sporo osiągnąłem, założyłem własną firmę, dobrze się bawiłem i żyłem pełnią życia.
   Czytaj więcej
  • Jacek Gugulski

   Jacek Gugulski

   (Polska) Ma plan na chorobę. Żyje normalnie, chorując na białaczkę szpikową od siedemnastu lat. Jest pacjentem i wie, czego pacjentowi potrzeba, pomaga innym chorym. Prezes Stowarzyszenia PBS (Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową) i fundacji Razem Pomimo Wszystko.
   Czytaj więcej

  Video

  Objawy i opcje leczenia nowotworów krwi - animacja

  Przewlekła białaczka limfocytowa, Szpiczak mnogi

  Jak wygląda wczesna diagnostyka szpiczaka?

  Szpiczak mnogi

  Jakie są możliwości leczenia szpiczaka w Polsce?

  Szpiczak mnogi