Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Życie ze szpiczakiem mnogim

Opcje leczenia

O chorobie
Szpiczak plazmocytowy to nowotwór limfoidalny, wywodzący się z układu chłonnego. Jest jednym z chłoniaków nieziarniczych a dawna nazwa choroby to szpiczak mnogi. Choroba dotyka zwykle osób starszych, mediana wieku pacjenta w momencie rozpoznania szpiczaka to około 70 lat, niemniej zdarza się również u osób młodszych, nawet przed 30 rokiem życia. W Polsce rozpoznaje się rocznie blisko 2 tys. nowych przypadków szpiczaka plazmocytowego, a całkowita liczba chorych to około 10 tys. W szpiczaku ulegają przemianie nowotworowej i rozrostowi komórki plazmatyczne będące częścią układu odpornościowego. Zdrowe komórki plazmatyczne wytwarzają szeroki wachlarz przeciwciał (immunoglobulin) pomagających w walce organizmu z infekcjami. Nieprawidłowe, rozrastające się nowotworowo komórki plazmatyczne produkują, zwykle w dużych ilościach, tylko jeden rodzaj przeciwciała zwanego przeciwciałem monoklonalnym (w badaniach diagnostycznych - białkiem M) i wypierają ze szpiku kostnego jego prawidłowe komórki. Skutkiem rozrostu nowotworowego komórek plazmatycznych jest naciekanie szpiku kostnego powodujące zaburzenia jego funkcji (niedokrwistość, neutropenia, trombocytopenia) oraz niszczenie struktury kostnej (złamania kości), a także zahamowanie wytwarzania prawidłowych przeciwciał (zaburzenia odporności, zaburzenia funkcji nerek).
Leczenie
W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczący wzrost liczby opcji terapeutycznych dla przypadków szpiczaka mnogiego. Lekarze uzyskali dostęp do nowych procedur leczenia, które oferują następnie swoim pacjentom. Rozwój ten przyczynił się znacznie do poprawy wyników leczenia i jakości życia pacjentów. Pacjenci różnie reagują na to samo leczenie. Lekarz prowadzący oceni uzyskany wywiad medyczny, określi cele leczenia i styl życia przed zaleceniem optymalnego planu terapii. Przy opracowaniu planu leczenia zostanie uwzględniony szereg czynników, takich jak wiek i indywidualny profil pacjenta. Jeżeli nastąpiła progresja szpiczaka mnogiego, lekarz prowadzący uwzględni również to, jak organizm reagował na leczenie choroby w przeszłości.
Mapy
Mapa
Nie znaleziono placówki

Dodaj placówkę medyczną

<span>Błąd formularza</span> DODAJ PLACÓWKĘ

*Pola są wymagane

Będziemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe zgodnie z zasadami naszej Polityki prywatności w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Informację o zgłaszanej przez Ciebie placówce wykorzystamy w celu jej opublikowania na naszej stronie internetowej. Dokonując zgłoszenia oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony przez placówkę.

Historie pacjentów

Niewidzialna choroba trudna do zwalczenia. Historia Zuzany - diagnoza: szpiczak mnogi

W ten sposób chciałabym zachęcić wszystkich, którzy przeszli przez to samo i powiedzieć Wam, że nauka postępuje w taki sposób, że nawet z takimi problemami jak te można wygrać a nowe leki wciąż pojawiające się na rynku mogą poprawić jakość życia pacjentów.

Życie ze szpiczakiem mnogim: Ciesz się każdym dniem - historia Alena

Obejrzyj film, w którym pacjent dzieli się swoimi doświadczeniami jak radzić sobie ze szpiczakiem mnogim. Dowiedz się w jaki sposób odnalazł w sobie siłę, aby cieszyć się każdym dniem i zachować pozytywne nastawienie.

EM-19095

Życie ze szpiczakiem mnogim: zachowaj optymizm | Historia pacjenta

Obejrzyj film o pacjentce ze szpiczakiem mnogim, która opowiada o swojej walce z chorobą. Dowiedz się, dlaczego warto słuchać swojego ciała i robić to, co się lubi.

Video