O CHOROBIE

Szpiczak plazmocytowy to nowotwór limfoidalny, wywodzący się z układu chłonnego. Jest jednym z chłoniaków nieziarniczych a dawna nazwa choroby to szpiczak mnogi. Choroba dotyka zwykle osób starszych, mediana wieku pacjenta w momencie rozpoznania szpiczaka to około 70 lat, niemniej zdarza się również u osób młodszych, nawet przed 30 rokiem życia. W Polsce rozpoznaje się rocznie blisko 2 tys. nowych przypadków szpiczaka plazmocytowego, a całkowita liczba chorych to około 10 tys. W szpiczaku ulegają przemianie nowotworowej i rozrostowi komórki plazmatyczne będące częścią układu odpornościowego. Zdrowe komórki plazmatyczne wytwarzają szeroki wachlarz przeciwciał (immunoglobulin) pomagających w walce organizmu z infekcjami. Nieprawidłowe, rozrastające się nowotworowo komórki plazmatyczne produkują, zwykle w dużych ilościach, tylko jeden rodzaj przeciwciała zwanego przeciwciałem monoklonalnym (w badaniach diagnostycznych - białkiem M) i wypierają ze szpiku kostnego jego prawidłowe komórki. Skutkiem rozrostu nowotworowego komórek plazmatycznych jest naciekanie szpiku kostnego powodujące zaburzenia jego funkcji (niedokrwistość, neutropenia, trombocytopenia) oraz niszczenie struktury kostnej (złamania kości), a także zahamowanie wytwarzania prawidłowych przeciwciał (zaburzenia odporności, zaburzenia funkcji nerek).

Zobacz więcej

LECZENIE

W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczący wzrost liczby opcji terapeutycznych dla przypadków szpiczaka mnogiego. Lekarze uzyskali dostęp do nowych procedur leczenia, które oferują następnie swoim pacjentom. Rozwój ten przyczynił się znacznie do poprawy wyników leczenia i jakości życia pacjentów. Pacjenci różnie reagują na to samo leczenie. Lekarz prowadzący oceni uzyskany wywiad medyczny, określi cele leczenia i styl życia przed zaleceniem optymalnego planu terapii. Przy opracowaniu planu leczenia zostanie uwzględniony szereg czynników, takich jak wiek i indywidualny profil pacjenta. Jeżeli nastąpiła progresja szpiczaka mnogiego, lekarz prowadzący uwzględni również to, jak organizm reagował na leczenie choroby w przeszłości.

Zobacz więcej

Mapy

ZGŁOŚ PLACÓWKĘ
SZUKAJ

  WSPARCIE

  • PO ROZPOZNANIU

   Po usłyszeniu poważnej diagnozy pacjent doświadcza różnych uczuć i wykazuje różne reakcje psychologiczne. Po pierwszym szoku może nastąpić próba zanegowania niekorzystnej informacji, następnie agresja, głęboka depresja, nieuzasadniona wiara w cudowne procedury leczenia, aż wreszcie następuje ostateczne pogodzenie się z diagnozą i racjonalna współpraca z lekarzami.
  • RODZINA

   Uzyskanymi od lekarza informacjami najlepiej jest jak najszybciej podzielić się z partnerem, członkiem rodziny lub przyjacielem. Najlepiej jest uzyskać od lekarza wszystkie informacje w tym samym czasie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień.
  • UTRZYMAJ AKTYWNOŚĆ

   W procesie leczenia najlepiej jest przyjąć rolę aktywnego partnera. Aby jednak móc pełnić rolę aktywnego partnera działającego wspólnie z lekarzem, konieczne jest uzyskanie dostatecznej ilości informacji, pozwalającej zrozumieć charakter choroby i sposób jej leczenia.

  Historie pacjentów

  • Życie ze szpiczakiem mnogim: Ciesz się każdym dniem - historia Alena

   Życie ze szpiczakiem mnogim: Ciesz się każdym dniem - historia Alena

   Obejrzyj film, w którym pacjent dzieli się swoimi doświadczeniami jak radzić sobie ze szpiczakiem mnogim. Dowiedz się w jaki sposób odnalazł w sobie siłę, aby cieszyć się każdym dniem i zachować pozytywne nastawienie.
   Czytaj więcej
  • Życie ze szpiczakiem mnogim: zachowaj optymizm | Historia pacjenta

   Życie ze szpiczakiem mnogim: zachowaj optymizm | Historia pacjenta

   Obejrzyj film o pacjentce ze szpiczakiem mnogim, która opowiada o swojej walce z chorobą. Dowiedz się, dlaczego warto słuchać swojego ciała i robić to, co się lubi.

   Czytaj więcej
  • Życie ze szpiczakiem mnogim: idź do przodu | Historia pacjenta

   Życie ze szpiczakiem mnogim: idź do przodu | Historia pacjenta

   Obejrzyj film o pacjentce ze szpiczakiem mnogim, która opowiada o swojej walce z chorobą. Dowiedz się, dlaczego warto optymistycznie podchodzić do leczenia i nie oglądać się wstecz.

   Czytaj więcej

  Video

  Życie ze szpiczakiem mnogim: Ciesz się każdym dniem - historia Alena

  Szpiczak mnogi

  Ćwiczenia dla pacjentów hematologicznych: Trening siłowy, rozciąganie

  Szpiczak mnogi

  Ćwiczenia dla pacjentów hematologicznych: Trening siłowy, motoryczność ramion

  Szpiczak mnogi