Leczenie jest ważne

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj
„Całkowicie tracisz zaufanie do swojego ciała. Twoje ciało zawodzi Cię. Dlatego też potrzeba czasu, aby odzyskać zaufanie do własnego ciała”.
Andraž, lat 66
CEE_MM_treatment_01
Stock photo. Posed by model.

Ponieważ zaawansowany szpiczak mnogi jest chorobą poważną, jej leczenie jest niezbędne. Istnieje wiele uzasadnień do podjęcia leczenia, takich jak:

 • wysokie prawdopodobieństwo wydłużenia życia,
 • jakość życia zostanie prawdopodobnie zachowana na poziomie takim samym jak przed chorobą,
 • w dłuższej perspektywie czasowej skutkiem leczenia jest zmniejszenie bólu i trudności, szczególnie w odniesieniu do bólu kości. Również zakażenia są mniej częste,
 • każda osoba jest inna i niepowtarzalna, tak samo pacjent. Dlatego też leczenie szpiczaka mnogiego musi zostać specjalnie zaplanowane, indywidualne dla każdego pacjenta. Dostępne są różne formy i rodzaje leczenia. Po rozpoczęciu leczenie będzie odpowiednio dostosowywane. W przypadku nawrotu choroby lub jej przyspieszenia i progresji zastosowanie będą mieć te same zasady, dotyczące podejmowania decyzji w celu wyboru najbardziej właściwej metody leczenia dla danego pacjenta.

Lekarze zalecą leczenie najbardziej dostosowane do indywidualnego przypadku. Uwzględniane muszą być przy tym następujące kryteria:

 • ocena stanu ogólnego pacjenta i ewentualnych problemów (występowanie możliwych współistniejących chorób przewlekłych),
 • wiek,
 • status osobisty i styl życia,
 • życzenia i priorytety życiowe,
 • wyniki badań diagnostycznych i testów laboratoryjnych,
 • stopień zaawansowania i agresywność choroby,
 • możliwe poprzednie metody leczenia, które były bardziej lub mniej skuteczne.

Czy masz własne zalecenia dla lekarza i chcesz odegrać czynną rolę przy wyborze leczenia? Spróbuj znaleźć maksymalną liczbę dodatkowych wyjaśnień, kontaktując się ze stowarzyszeniami pacjentów w Polsce lub za granicą, jak również online lub z pacjentami z tą samą chorobą. Lekarz może udostępnić specjalną broszurę opisującą tę chorobę krwi; jest ona również dostępna na oddziałach hematologii szpitali w całym kraju. Kluczowe dla pomyślnego wyniku leczenia jest osobiste zaangażowanie się w jego przebieg wspólnie z lekarzem prowadzącym. 

Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu następuje progresja choroby, oznacza to, że otrzymane leczenie było nieskuteczne lub też że nastąpił nawrót choroby. I chociaż jest to możliwe, należy pamiętać, że nadal jest możliwa poprawa po przebytym leczeniu i że choroba się cofnie. Tego rodzaju podejście należy również zachować, jeżeli wyniki jednej z poprzednich metod leczenia nie były korzystne lub jeżeli nastąpiło pogorszenie choroby. Na dzień dzisiejszy jest dostępna cała gama nowych leków, daleko wykraczających poza ustalone metody leczenia, które były stosowane przez całe lata. Jednocześnie wiele nowych leków jest w fazie opracowania. Być może zastosowanie dodatkowego leczenia było w Twoim przypadku korzystne.

Zobacz więcej