Czym jest szpiczak mnogi?

Celem niniejszej strony internetowej jest przekazanie pacjentom i ich bliskim jak największej ilości cennych informacji dotyczących tej choroby hematologicznej. Witryna została skonstruowana w sposób ułatwiający zrozumienie informacji udzielanych przez lekarzy i personel medyczny. Zamieszczony tekst został napisany w zrozumiały sposób. Przedstawione są różne możliwe przyczyny wystąpienia choroby, omówione są jej objawy oraz zaprezentowana jest ścieżka diagnostyczna do rozpoznania szpiczaka mnogiego. Z witryny można dowiedzieć się, czego można oczekiwać w ramach różnych aktualnie dostępnych opcji leczenia. Szczególną uwagę poświęcono społecznym aspektom choroby, ponieważ wielu pacjentów przyjmuje opiekę i wsparcie ze strony innych pacjentów jaką cenną pomoc. Mamy nadzieję, że zawarte tu treści będą stanowić użyteczne wyjaśnienie i uzupełnienie informacji otrzymanych od lekarza prowadzącego. W celu uzyskania wyraźnych wyjaśnień dotyczących choroby i dostępnych opcji jej leczenia należy zwrócić się do lekarza/zespołu medycznego.
 • Co to jest szpiczak mnogi?

  Co to jest szpiczak mnogi?

  Szpiczak mnogi jest nowotworem komórek plazmatycznych szpiku kostnego (plazmocytów) – białych krwinek wytwarzających przeciwciała.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Rodzaje szpiczaka mnogiego

  Rodzaje szpiczaka mnogiego

  „Kiedy zostałam poinformowana o rozpoznaniu u mnie szpiczaka tlącego (bezobjawowego, o powolnym przebiegu), moją bezpośrednią reakcją było pytanie o to kiedy i gdzie zaczniemy leczenie. Lekarz odpowiedział, że na razie będę jedynie obserwowana! I niezależnie od mojej diagnozy życie toczy się nadal”. Marija, lat 64

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj
 • Glosariusz

  Glosariusz

  Stosowana w medycynie terminologia nie zawsze jest łatwo zrozumiała. Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie łatwych i elastycznych sposobów wyszukiwania znaczeń niektórych terminów medycznych, jakie są stosowane na niniejszej stronie.

  Prześlij mailem
  Pobierz
  Drukuj