Pytania najczęściej zadawane przez pacjentów z TNP

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj
 • Czy można zapobiec TNP?

  Zapobieganie Tętniczemu Nadciśnieniu Płucnemu nie jest możliwe. Po wykryciu choroby należy jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie farmakologiczne, które spowalnia jej postęp. TNP można wykryć podczas badań diagnostycznych, którym poddawane są osoby o zwiększonym ryzyku nadciśnienia płucnego, tj. najbliższa rodzina pacjenta z TNP (tzw. predyspozycja genetyczna) lub pacjenci z chorobą, w której przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia TNP jest wyższe (np. twardzina układowa). Jednym z takich badań podstawowych i nieinwazyjnych jest przezklatkowe badanie echokardiograficzne.

 • Czy TNP jest chorobą genetyczną?

  U ok. 10–20% pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym o nieznanej przyczynie, czyli idiopatycznym, stwierdza się rodzinne występowanie choroby. Sposób dziedziczenia jest o wiele bardziej skomplikowany niż w „tradycyjnych” chorobach o podłożu genetycznym. Nawet posiadając nieprawidłowy gen, można przeżyć całe życie bez zachorowania na TNP.

 • Czy TNP jest chorobą wyleczalną?

  Sporadycznie tak. Na przykład zabieg przeszczepiania płuc definitywnie rozwiązuje problem nadciśnienia płucnego. Czasem dochodzi do normalizacji wartości ciśnienia w tętnicy płucnej w trakcie leczenia farmakologicznego. Ale nawet wtedy pacjenci muszą brać leki do końca życia. Lepiej zatem mówić o TNP jako o chorobie przewlekłej, którą w coraz lepszy sposób możemy kontrolować, poprawiając długość i jakość życia pacjentów, czyli podobnie jak np. w cukrzycy.

 • Czy sport oraz wysiłek fizyczny są wskazane u pacjenta z nadciśnieniem płucnym?

  W przypadku chorego z TNP czynności powodujące silną duszność nie są wskazane. Jeżeli chory zdecyduje się na wykonywanie ćwiczeń fizycznych, powinien przedyskutować ich zakres indywidualnie z lekarzem. Każdy pacjent z TNP powinien unikać wysiłku izometrycznego (kiedy mięśnie są silnie napinane, a serce obciążane dodatkową pracą w krótkim czasie), np. podnoszenia ciężarów czy noszenia ciężkich przedmiotów, jak torby z zakupami, przesuwania mebli, pracy fizycznej.

  Chory z nadciśnieniem płucnym powinien zrezygnować też ze sportu wyczynowego, którego uprawianie nadmiernie obciąża układ krążenia, a to może nasilać objawy choroby i jej postęp. Osoby, które przyjmują przewlekle leki przeciwzakrzepowe, nie powinny podejmować aktywności fizycznej prowadzącej do urazu z uwagi na groźne konsekwencje.

 • Czy w tętniczym nadciśnieniu płucnym konieczne jest przyjmowanie leków?

  Regularne, stałe przyjmowanie leków hamuje postępowanie choroby, może też poprawiać komfort i jakość życia chorej osoby. Należy jednak pamiętać, że choroba może u każdego pacjenta mieć inny przebieg, dlatego każdy przypadek należy traktować osobno. Jeżeli diagnoza zostanie szybko postawiona, a stan kliniczny chorego jest dobry i występują tylko niewielkie zaburzenia hemodynamiczne, lekarz może odsunąć w czasie leczenie ukierunkowane na tętniczki płucne lub zdecydować o zastosowaniu innych metod leczenia. Mimo to należy regularnie monitorować stan chorego i oceniać indywidualnie przebieg chorobowy.

 • Czy kobieta z TNP może zajść w ciążę i bezpiecznie urodzić dziecko?

  W przypadku kobiety chorej z tętniczym nadciśnieniem płucnym, bez względu na stadium choroby, ciąża i poród są niebezpieczne. Stan ten może spowodować pogorszenie przebiegu choroby i zwiększyć ryzyko zgonu, które badacze określają na poziomie nawet 30%. Również płód jest zagrożony wewnątrzmacicznym opóźnieniem rozwoju i obumarciem. Dlatego szansa na urodzenie dziecka przez kobietę z TNP jest mała i nieproporcjonalna do ryzyka, jakie dotyczy jej samej. Z tego powodu Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w swoich wytycznych odradza w przypadku tej choroby zajście w ciążę.

 • Czy chory z TNP powinien zapobiegać infekcjom?

  Infekcje u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym zdarzają się częściej niż w populacji ogólnej, dotyczy to przede wszystkim dolnych dróg oddechowych, mogą one pogarszać przebieg TNP i być niebezpieczne dla chorego. Jednym ze sposobów unikania takiego stanu są regularne szczepienia przeciw grypie, na które należy się udać po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Przeprowadzane są zwykle w okresie jesienno-zimowym i trzeba je o tej porze odnawiać co roku, ponieważ szczepy wirusa się zmieniają. Pacjenci z TNP powinni dodatkowo co 5 lat szczepić się przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc. Odpowiada za nie bakteria Streptococcus pneumoniae, należąca do paciorkowców, która jest jedną z najczęstszych przyczyn pozaszpitalnego zapalenia płuc.

  Jeżeli w przypadku TNP pojawią się: gorączka, katar, kaszel, ból gardła itp., należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Nieleczona infekcja może zaostrzyć przebieg Tętniczego Nadciśnienia Płucnego.

 • Czy latanie samolotem jest niewskazane dla chorych z TNP?

  Latanie samolotem w przypadku chorego z tętniczym nadciśnieniem płucnym jest możliwe, należy jednak dobrze się do tego przygotować. Ciśnienie atmosferyczne w kabinie lecącego samolotu jest niższe niż ciśnienie na ziemi, czego skutkiem jest słabsze przenikanie tlenu z powietrza atmosferycznego do krwi tętniczej, a to zmniejsza zawartość tlenu we krwi tętniczej. U chorego z TNP może to nasilić objawy choroby, zwłaszcza podczas długotrwałych lotów samolotem, np. międzykontynentalnych. Można temu zapobiec, podając tlen. Wystarczy podanie 2 l/min tlenu przez wąsy donosowe, aby jego ciśnienie we wdychanym powietrzu wzrosło do wartości obserwowanej na poziomie morza. W większości linii lotniczych można wykupić lub zamówić bezpłatnie taką usługę, niektóre zezwalają na wprowadzenie na pokład samolotu własnego koncentratora tlenowego. Mimo braku badań naukowych oceniających potrzebę stosowania tlenu podczas lotów samolotem u chorych z nadciśnieniem płucnym zaleca się tlenoterapię u chorych w klasie czynnościowej III i IV niewydolności serca oraz u osób z ciśnieniem parcjalnym tlenu we krwi tętniczej utrzymującym się stale poniżej 60 mm Hg w spoczynku.

Zobacz więcej