Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Charakterystyka

Charakterystyka

Ta choroba ma znaczący wpływ na życie pacjentów i ich opiekunów. Charakteryzuje się postępującym przebiegiem i wysoką śmiertelnością, która przypomina tą obserwowaną w chorobach nowotworowych. TNP jest jednym z pięciu podtypów klasyfikacji nadciśnienia płucnego, o bardzo złośliwym przebiegu.
TNP jest chorobą postępującą. W jej przebiegu dochodzi do ograniczenia przepływu krwi przez tętnice płucne łączące prawą komorę serca z płucami. Tętnice zwężają się, a część naczyń ulega całkowitemu zamknięciu. W wyniku utrudnionego przepływu krwi przez płuca u chorych dochodzi do powiększenia prawej części serca, czyli prawej komory i prawego przedsionka. Z czasem dochodzi do rozwoju niewydolności prawej komory serca i pojawienia się obrzęków kończyn, puchliny brzusznej czy zasłabnięć.
Inną ważną konsekwencją ograniczonego przepływu krwi przez płuca jest niemożność pobrania przez krew tlenu, potrzebnego do pracy różnych narządów organizmu – w tym mięśni. Pacjenci odczuwają „brak tchu” początkowo przy dużych wysiłkach, a w zaawansowanym okresie choroby – przy codziennych czynnościach, takich jak mycie czy chodzenie po pokoju.

TNP - perspektywa pacjenta

TNP, czyli życie bez tchu #2 | perspektywa pacjentaTętnicze Nadciśnienie Płucne

Adam Konkol - pacjent cierpiący na tętnicze nadciśnienie płucne opowiada o chorobie.


CP-303755 | CP-303758 | CP-303748

TNP - perspektywa lekarza

TNP, czyli życie bez tchu #1 | perspektywa lekarzaTętnicze Nadciśnienie Płucne

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć o tętniczym nadciśnieniu płucnym.


CP-303755 | CP-303758 | CP-303748

CP-167265