Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Diagnostyka

Tętnicze Nadciśnienie Płucne w diagnozie

Tętnicze Nadciśnienie Płucne w diagnozie

Gwarantem powodzenia terapii TNP jest szybka diagnoza. Postawienie właściwego rozpoznania trwa od 2 do 4 lat! Wynika to ze złożoności diagnostyki.