Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Przyczyny Tętniczego Nadciśnienia Płucnego

Przyczyny Tętniczego Nadciśnienia Płucnego

TNP może się pojawić samoistnie lub być konsekwencją innych chorób. Najważniejsze przyczyny schorzenia:
  • wady wrodzone serca (np. ubytek w przegrodzie międzykomorowej lub międzyprzedsionkowej)
  • choroby tkanki łącznej (np. twardzina, toczeń układowy)
  • zakażenie wirusem HIV
  • marskość wątroby (nadciśnienie wrotne)
  • niektóre leki (np. zmniejszające apetyt)
  • toksyny (np. amfetamina)
  • mutacje genetyczne*
*U niewielkiej grupy pacjentów choroba występuje rodzinnie (mutacja genetyczna). Mutacja najczęściej dotyczy genu receptora białka morfogenetycznego kości 2 (BMPR2).

CP-167265