Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
D-PRESS #1 Działaj i dowiaduj sięSchizofrenia, Łuszczyca, Przewlekła białaczka limfocytowa, Szpiczak mnogi, Rak prostaty, Choroba Crohna, Depresja, Tętnicze Nadciśnienie Płucne, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Jak wydobyć się z pułapki bezruchu i unikania? Jak wydobyć się z choroby? Jednym z terapeutycznych pomysłów jest pomysł prosty, a jednak skuteczny. Nazywamy go aktywizacją behawioralną. Jest niczym innym jak świadomym podjęciem aktywności. Istotne jest podkreślenie świadomego charakteru działania. Nie chodzi bowiem o jakąkolwiek aktywność. Chodzi o aktywność, która pozwoli osobie na wyjście z jej pułapki unikania. Aby to było możliwe, potrzebne jest zbadanie, jak ta konkretna pułapka wygląda. Pozwoli na to załączona w materiałach tabelka „zapis aktywności”. Jej wypełnienie to pierwszy krok. Przez tydzień obserwuj i zapisuj swoją codzienną aktywność, jednocześnie monitorując swój nastrój (krótka instrukcja wypełniania została załączona do tabeli). Zebrane dane pozwolą na kolejny ważny krok – planowanie aktywności.

;