dr Dávid Dankó
dr Dávid Dankó
Dyrektor Zarządzający w firmie Ideas & Solutions (I&S)

dr Dávid Dankó

Dávid Dankó jest partnerem zarządzającym w Ideas & Solutions (I&S), niezależnej firmie badawczo-konsultingowej oferującej producentom wyrobów farmaceutycznych i medycznych usługi w zakresie strategii zdrowotnych i dostępu do rynku, która skupia się rynkach wschodzących i średnio zamożnych krajach. Jest również kierownikiem zespołu badawczego na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, gdzie prowadzi zajęcia w zakresie strategii farmaceutycznych i finansowania działalności farmaceutycznej.

Ma 14 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną zdrowia i finansowaniu wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Do 2010 r. był członkiem zespołu kierującego reformą farmaceutyczną na Węgrzech, pełniąc rolę zastępcy dyrektora ds. refundacji w Narodowym Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Regularnie bierze udział w konferencjach i warsztatach dotyczących strategii farmaceutycznych i medycznych oraz prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji i negocjacji z płatnikami dla przedsiębiorstw międzynarodowych i organów administracji publicznej.

Obszary zainteresowań:

  • systemy pragmatycznej oceny wartości i technologii medycznych dla rynków państw średnio zamożnych,
  • przejrzystość procedur i danych w zakresie podejmowania decyzji w branży farmaceutycznej,
  • łączenie umów o refundacji warunkowej z oceną wartości wyrobów farmaceutycznych,
  • negocjacje i komunikacja z płatnikami i innymi podmiotami administracji publicznej,
  • alternatywne strategie finansowania dla państw średnio zamożnych i ubogich.

Prowadzi zajęcia w ramach programu European Market Access University Diploma (EMAUD), a także na Uniwersytecie im. Semmelweisa w Budapeszcie, Uniwersytecie w Debreczynie, Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa oraz w Wiedeńskiej Szkole Badań Klinicznych. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, a w 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy o zarządzaniu zasobami w farmaceutycznych pracach badawczo-rozwojowych.

Jest recenzentem naukowym, a także członkiem redakcji trzech czasopism zajmujących się ekonomią i dostępem do rynku. Ponadto jest współautorem podręcznika akademickiego pt. „Refundacja wyrobów farmaceutycznych” oraz współautorem wytycznych do badań farmakoekonomicznych dla Indii.

POWIĄZANE MATERIAŁY

Mapowanie podmiotów zainteresowanych oraz zarządzanie nimi z punktu widzenia przedstawicieli pacjentów

Mapowanie podmiotów zainteresowanych oraz zarządzanie nimi z punktu widzenia przedst. pacjentów

Advocacy Center

Zasady skutecznego reprezentowania interesów pacjenta

Advocacy Center
ZOBACZ WIĘCEJ