Acest site web utilizează metode de colectare a datelor descrise în Politica privind modulele cookie. Pentru a afla ce tipuri de module cookie sunt utilizate de site-ul nostru web, vă rugăm să consultaţi Annexa la respectivul document. Vă rugăm să continuaţi să utilizaţi site-ul nostru web dacă sunteţi de acord cu utilizarea modulelor cookie.Mai mult...

Termenii
și condițiile de utilizare a site-ului JANSSEN 4 PATIENTS

I. Definiții
 1. Site – o platformă online care funcționează la adresa janssen4patients.com prin care sunt oferite funcționalități dedicate utilizatorilor de pe piețele locale:

  1. În Polonia, de către Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varșovia;
  2. În Slovacia, de către Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava;
  3. În Republica Cehă, de către Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha;
  4. În Ungaria, de către Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapesta;
  5. În România, de către Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti;
  6. În Slovenia, de către Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana;
  7. În Croația, de către Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb.

 2. Funcționalități – posibilitățile și formele date de utilizare a Site-ului, care constau în special în schimbul de:

  1. Informații privind unitățile care oferă servicii de asistență medicală, în funcție de bolile specifice;
  2. Informațiile privind organizațiile pacienților, în funcție de bolile specifice;
  3. Informațiile privind evenimentele organizate de organizațiile pacienților, în funcție de bolile specifice;
  4. Materiale, astfel cum se specifică în detaliu în secțiunea VI.

 3. Material – un singur material, care include un material audiovizual, pus la dispoziție gratuit pe Site astfel încât fiecare Utilizator al Site-ului să îl poată accesa în locul și în momentul dorite.
 4. Utilizator – fiecare persoană care vizitează Site-ul și este un beneficiar al Materialelor publicate pe Site, precum și orice entitate care utilizează Funcționalitățile în conformitate cu secțiunea VI.
 5. Janssen Group – grupul de companii Johnson&Johnson, care include compania Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. din Varșovia, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varșovia.
 6. Operator local – o companie individuală care aparține Grupului Janssen și care este responsabilă, conform acestor Termeni și condiții de utilizare, pentru Funcționalitățile Site-ului și pentru funcționarea corespunzătoare a acestuia pe piața locală relevantă, și anume:

  1. Pe piața polonă: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. din Varșovia;
  2. Pe piața cehă: Janssen-Cilag s.r.o. din Praga;
  3. Pe piața slovacă: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, din Bratislava;
  4. Pe piața maghiară: Janssen-Cilag Kft. din Budapesta;
  5. Pe piața croată: Johnson & Johnson S.E. d.o.o. din Zagreb;
  6. Pe piața slovenă: Johnson & Johnson d.o.o. din Ljubljana;
  7. Pe piața românească: Johnson & Johnson România SRL din București.
 
II. Prevederi generale
 1. Termenii și condițiile de utilizare („Termenii și condițiile de utilizare”) specifică regulile pentru Utilizatorii care folosesc Funcționalitățile și responsabilitatea Operatorilor locali în ceea ce privește Site-ul pe piețele locale specifice, precum și obligațiile companiei Janssen Polska, de la funcționarea până la coordonarea Site-ului.
 2. Operatorii locali utilizează și administrează Site-ul pe piața locală specifică în conformitate cu reglementările legale aplicabile, cu normele sociale și morale, cu cele mai bune practici și cu acești Termeni și condiții de utilizare.
 3. Deținătorul și coordonatorul Site-ului este Janssen-Cilag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością din Varșovia, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varșovia, înregistrată la Registrul Comerțului, parte a Registrului Național al Instanțelor, administrat de tribunalul districtual al capitalei Varșovia din Varșovia, Divizia XIII (Cauze comerciale și cauze din Registrul Național al Instanțelor), sub numărul 0000143626, CIF (cod de identificare fiscală): 5222665719, REGON (număr statistic): 015296339, adresă de e-mail: info@janssen.pl („Janssen Polska” sau „Coordonatorul”).
 4. Prin intermediul Site-ului, Janssen Polska și Operatorii locali oferă Utilizatorilor acces la Materiale și posibilitatea de a utiliza Funcționalitățile Site-ului, în conformitate cu acești Termeni și condiții de utilizare.
 5. Operatorii locali sunt responsabili față de Utilizatorii locali, în special pentru funcționarea necorespunzătoare a Funcționalităților Site-ului, în conformitate cu acești Termeni și condiții de utilizare.
 6. Utilizatorii pot accesa acești Termeni și condiții de utilizare în orice moment prin intermediul unui link specificat în partea de jos a Site-ului, disponibil pe fiecare pagină a Site-ului, și le pot imprima.
 7. Site-ul este disponibil în versiunile lingvistice ale tuturor Operatorilor locali și în limba engleză și este dedicat Utilizatorilor în funcție de locația în care aceștia utilizează Site-ul.
 8. Nici Operatorul local, nici Janssen Polska nu sunt furnizori de servicii de internet. Pentru a utiliza Site-ul, este nevoie de un dispozitiv cu acces la internet. Funcționalitățile oferite de Site pot fi utilizate complet, cu condiția ca Operatorul local să îndeplinească cerințele tehnice relevante specificate în secțiunea VIII. Operatorul local este singurul responsabil pentru asigurarea compatibilității între sistemul său computerizat și Site.
 9. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda, de a anula sau de a modifica Funcționalitățile oferite de Site din motive juridice sau tehnice, inclusiv:
 • Cerințele privind confidențialitatea sau protecția datelor sau alte aspecte legale referitoare la conținutul sau funcționarea Site-ului;
 • Dificultăți tehnice legate de funcționarea Site-ului sau a conexiunii la internet.
 1. Operatorul local și Janssen Polska nu sunt răspunzători pentru indisponibilitatea Site-ului din motive care nu țin de controlul lor și din cauza unor circumstanțe neprevăzute.
 2. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda sau de a dezafecta Site-ul în orice moment și din orice motiv.
 3. Faptul că site-urile unor terțe părți conțin linkuri către Site nu înseamnă că Janssen Polska sau Operatorul local autorizează aceste practici sau este răspunzător pentru funcționarea sau conținutul unor astfel de site-uri ale unor terțe părți.
 4. Janssen Polska și Operatorul local nu vor fi răspunzători pentru nicio neglijență legată de îndeplinirea îndatoririlor ce le revin în conformitate cu acești Termeni și condiții de utilizare dacă aceasta este cauzată de motive pentru care nu sunt responsabili.
 5. Janssen Polska și Operatorul local nu vor fi răspunzători pentru eventualele pierderi sau daune suferite de Utilizatori ca urmare a unor cazuri de forță majoră, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, litigii de muncă, reglementări legale, neglijență sau lipsa de intervenție a autorităților, defecțiuni ale telecomunicațiilor sau orice întârziere sau defecțiune cauzată de terțe părți. În astfel de cazuri, Janssen Polska își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda funcționarea Site-ului, fără nicio răspundere în acest sens.
 6. Janssen Polska și Operatorul local nu vor fi răspunzători pentru defecțiunile dispozitivelor sau ale software-ului folosit de Utilizatori, care vor împiedica Utilizatorii să acceseze Site-ul sau să se conecteze la Site, indiferent de locația și locul lor de administrare.
 7. Operatorii locali relevanți sunt răspunzători exclusiv pentru informațiile și Materialele publicate pe versiunile locale ale Site-ului enumerate în secțiunea I.1.
 
III. Politica de confidențialitate a Site-ului
 1. Politica de confidențialitate poate fi accesată prin intermediul linkului Politica de confidențialitate.
 
IV. Regulile de utilizare a Site-ului și prevenirea abuzurilor
 1. Site-ul trebuie folosit de Utilizatori în scopurile și în modul specificate în acești Termeni și condiții generale. Aceasta înseamnă că Utilizatorii nu folosesc Site-ul în niciun alt scop sau în niciun alt mod.
 2. Utilizatorii nu adoptă metode necinstite pentru folosirea Site-ului. În plus, Utilizatorii nu au voie să întreprindă nicio acțiune care are putea avea ca rezultat întreruperea sau perturbarea funcționării Site-ului.
 3. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda sau de a refuza accesul la Site sau la părți din aceasta, dacă acțiunile Utilizatorului încalcă acești Termeni și condiții de utilizare, reglementările legale, principiile coexistenței sociale sau bunele obiceiuri.
 
V. Proprietatea intelectuală
 1. Oricare sau toate drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile de proprietate intelectuală care vizează Site-ul sau utilizate pe acesta aparțin exclusiv companiei Janssen Polska sau Operatorului local. Fără consimțământul scris prealabil al Janssen Polska sau al Operatorului local relevant, nicio persoană nu va copia, nu va difuza, nu va prezenta public sau nu va crea niciun fel de lucrări bazate pe Site sau pe alte materiale obținute de pe Site.
 2. Este interzisă utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală care revin companiei Janssen Polska sau Operatorului local în alte scopuri decât cele strict legate de utilizarea Site-ului în conformitate cu acești Termeni și condiții de utilizare.
 
VI. Serviciile furnizate pe Site
 1. Prin intermediul Site-ului, Janssen Polska oferă Utilizatorilor în special următoarele Funcționalități:

  1. În cadrul schimbului de informații privind unitățile care oferă servicii de asistență medicală, în funcție de bolile specifice — publicarea pe Site a informațiilor privind unitățile de asistență medicală și activitatea acestora, inclusiv datele de contact, după verificarea prealabilă de către Operatorul local a raportului privind unitatea respectivă, și anume dacă datele raportate sunt adevărate și în conformitate cu politica Grupului Janssen;
  2. În cadrul schimbului de informații privind organizațiile pacienților, în funcție de bolile specifice — publicarea pe Site a informațiilor privind organizațiile pacienților și activitatea acestora, inclusiv datele de contact, după verificarea prealabilă de către Operatorul local a raportului privind organizația respectivă, și anume dacă datele raportate sunt adevărate și în conformitate cu politica Grupului Janssen;
  3. În cadrul schimbului de informații privind evenimentele organizate de organizațiile pacienților — publicarea pe Site a informațiilor privind evenimentul respectiv, astfel cum au fost raportate de către organizațiile sus-menționate, după verificarea prealabilă de către Operatorul local a raportului, și anume dacă datele raportate sunt adevărate și în conformitate cu politica Grupului Janssen;
  4. Posibilitatea de a trimite și de a publica pe Site un nou Material după verificarea prealabilă a acestuia de către Operatorul local relevant în ceea ce privește exactitatea conținutului acestuia și conformitatea cu politica Grupului Janssen;
  5. Alte servicii, termenii și condiții de utilizare pe care Janssen Polska le va specifica separat, sub forma unei anexe la acești Termeni și condiții de utilizare.

 2. Verificarea rapoartelor menționate în secțiunile VI.1.1–VI.1.3 se efectuează exclusiv prin intermediul formularului disponibil pe Site, care trebuie completat de Utilizator în conformitate cu regulile specificate în respectivul formular („Raportul).
 3. Rapoartele vor fi verificate imediat de către Operatorul local, cel târziu în termen de 14 zile de la primirea unui formular corect completat.
 4. Operatorul local are dreptul de a verifica negativ Raportul respectiv și de a refuza publicarea pe Site a informațiilor conținute în Raport dacă verificarea menționată în secțiunile VI.1.1–VI.1.3 indică faptul că datele nu sunt adevărate sau sunt incomplete sau că Raportul este în contradicție cu politica Grupului Janssen sau dacă Raportul încalcă acești Termeni și condiții de utilizare, reglementările legale, principiile coexistenței sociale sau bunele obiceiuri.
 5. Dacă Raportul este verificat în mod pozitiv, un link către site-ul Utilizatorului poate fi publicat pe Site, împreună cu datele de contact de bază sau cu datele evenimentului respectiv și logoul Utilizatorului; publicarea de către Janssen Polska sau de către Operatorul local a unui logo sau a altor marcaje pe Site nu constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Utilizatorului.
 6. Trimiterea unui Material și publicarea sa pe Site este posibilă după o verificare prealabilă, astfel cum se specifică mai sus, pe baza acordurilor individuale cu Operatorul local relevant.
 7. Dacă pe Site sunt publicate orice fel de lucrări sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Utilizatorului, se consideră că Utilizatorul a acordat companiei Janssen Polska dreptul de a le utiliza pe Site.
 
VII. Plângeri
 1. Plângerile referitoare la Site pot fi trimise sub orice formă, inclusiv la adresa de e-mail a Operatorului local relevant, și anume romania@janssen4patients.com 
 2. Plângerea trebuie să conțină cel puțin numele și prenumele sau denumirea comercială a părții care depune plângerea, precum și o descriere detaliată și motivul plângerii.
 3. Plângerile vor fi examinate imediat după primirea lor, în ordinea depunerii, cel târziu în termen de 14 zile de la data la care Operatorul local relevant primește plângerile respective.
 4. Partea care depune plângerea este informată cu privire la rezultatul examinării plângerii prin intermediul aceluiași canal care a fost utilizat pentru depunerea plângerii sau prin intermediul unei scrisori trimise la adresa specificată în plângere.
 
VIII. Cerințe tehnice
Utilizarea corespunzătoare a Site-ului este posibilă numai dacă sistemul TIC al Utilizatorului îndeplinește următoarele cerințe tehnice minime:
 1. Computerul/tableta/smartphone-ul Utilizatorului trebuie să fie conectat la internet prin intermediul unei linii cu o lățime de bandă ISDN minimă de 1,5 Mb/s.
 2. Utilizatorul trebuie să folosească cele mai recente versiuni ale următoarelor browsere: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Safari, cu suportul pentru extensia Adobe Flash Player activat.
 3. Dispozitivul Utilizatorului trebuie să fie echipat cu un procesor compatibil x86 de 2,33 GHz sau mai rapid sau cu un procesor Intel® Atom™ de 1,6 GHz sau mai rapid pentru netbookuri, o memorie RAM de 1 GB și o placă de sunet cu difuzoare cuplate la rețea în mod corespunzător.
 
IX. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele Utilizatorului sunt prelucrate în conformitate cu reglementările legale locale aplicabile, exclusiv în măsura necesară verificării Raportului. Operatorii de date sunt: pentru piața polonă — Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. din Varșovia, ul. Iłżecka 24, 02-135 Varșovia; pentru piața cehă — Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praga; pentru piața slovacă — Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava; pentru piața maghiară — Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapesta; pentru piața românească — Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti; pentru piața slovenă — Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; pentru piața croată — Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru utilizarea Site-ului. Persoanele care furnizează date cu caracter personal au dreptul de a le accesa și de a le corecta.
 
X. Prevederi finale
 1. Legislația care reglementează drepturile și obligațiile Utilizatorilor este legislația aplicabilă în jurisdicția în care Operatorul local responsabil cu administrarea Site-ului pe piața locală respectivă își are sediul social, și anume:

  1. Pentru Utilizatorii din Polonia: Legislația polonă;
  2. Pentru Utilizatorii din Republica Cehă: Legislația cehă;
  3. Pentru Utilizatorii din Slovacia: Legislația slovacă;
  4. Pentru Utilizatorii din Ungaria: Legislația maghiară;
  5. Pentru Utilizatorii din Croația: Legislația croată;
  6. Pentru Utilizatorii din Slovenia: Legislația slovenă;
  7. Pentru Utilizatorii din România: Legislația română.

 2. Toate aspectele legate de un Utilizator și de Janssen Polska vor fi guvernate de legislația polonă.
 3. Janssen Polska își rezervă dreptul de a atribui unei terțe părți unele sau toate drepturile și obligațiile care decurg din acești Termeni și condiții de utilizare și din funcționarea Site-ului. Utilizatorul nu va ceda sau nu va renunța la niciunul dintre drepturile și obligațiile care decurg din acești Termeni și condiții de utilizare sau din utilizarea Site-ului, fără acordul scris al Janssen Polska.
 4. Dacă Termenii sau Condițiile de utilizare respective devin nevalide sau nu sunt eficiente, având în vedere reglementările legale aplicabile, acest lucru nu va afecta validitatea și eficacitatea celorlalți Termeni și condiții de utilizare.
 5. Janssen Polska poate refuza să continue să furnizeze Utilizatorului accesul la Site, în cazul în care Utilizatorul încalcă acești Termeni și condiții de utilizare sau dacă Janssen Polska ajunge la concluzia că acțiunile Utilizatorului pot avea ca rezultat atragerea răspunderii oricăreia dintre companiile care aparțin Grupului Janssen sau răspunderea unei terțe păți.