Radionica Centra za zastupanje interesa pacijenata („Advocacy Centre of Excellence”) (Varšava)

Podeli putem e-pošte
Preuzmi
Štampaj
CEE_AC_WSH_02_A_v1

Radionica Centra za zastupanje interesa pacijenata („Advocacy Centre of Excellence”) organizovana za predvodnike udruženja pacijenata, održana je od 25. do 26. aprila 2017. u hotelu „Sound Garden” u Varšavi. Ovom sastanku je prisustvovalo 20 članova tri udruženja pacijenata (Carita – „Život sa mijelomom”, OnkoCafe – „Zajedno je bolje”, Fondacija Alivia za mlade onkološke pacijente). Govornici su bili stručnjaci za zdravstvenu ekonomiju, David Danko, Ideas and Solutions, i Magdalena Vladišik, CEES of Technology AH. Održali su prezentacije koje su izuzetno dobro primljene od strane učesnika radionica.

Obuka je prvenstveno bila posvećena mehanizmima u globalnim sistemima zdravstvene zaštite, finansiranju u drugim zemljama i merenju učinka na globalnom nivou.

Pacijenti su visoko ocenili radionicu. Sastanak je u potpunosti ispunio očekivanja udruženja pacijenata i jasno je izneto da postoji potreba za diskusijom o novim temama na sledećem sastanku.

The training was primarily dedicated to mechanisms behind healthcare systems in the world, financing in other countries and performance measurement globally.

The patients rated this workshop very highly. The meeting fulfilled the PAGs expectations in 100% and it was clearly stated that there is a need and also questions on the next event which would cover new topics.

CEE_AC_WSH_02_A
Prikaži više