Obuka o zdravstvenoj ekonomiji za zastupnike pacijenata