Video snimci

Šta očekujete od drugih zainteresovanih strana?

Advocacy Center

Kako farmaceutske kompanije mogu da vas u tome podrže?

Advocacy Center

Da li smatrate da se mišljenje pacijenata čuje?

Advocacy Center

Koji su najveći izazovi kada je reč o zastupanju Vaše grupe pacijenata?

Advocacy Center

Šta ste naučili na današnjem sastanku?

Advocacy Center

Koji je glavni cilj Vašeg udruženja pacijenata, odnosno, Vas kao predstavnika pacijenata?

Advocacy Center

5. sastanak „Network4Health“ za zemlje centralne i istočne Evrope, 30-31. maj, Bukurešt

Advocacy Center

Različiti sistemi zdravstvene zaštite; različiti zdravstveni ishodi- centralna i istočna Evropa

Advocacy Center

Tutorijal - društvene mreže

Advocacy Center