Video snimci

Koji je glavni cilj Vašeg udruženja pacijenata, odnosno, Vas kao predstavnika pacijenata?

Advocacy Center

Koji su najveći izazovi kada je reč o zastupanju Vaše grupe pacijenata?

Advocacy Center

Da li smatrate da se mišljenje pacijenata čuje?

Advocacy Center

Šta očekujete od drugih zainteresovanih strana?

Advocacy Center

Kako farmaceutske kompanije mogu da vas u tome podrže?

Advocacy Center

Šta ste naučili na današnjem sastanku?

Advocacy Center

Principi efikasnog zastupanja interesa pacijenata

Advocacy Center

Načini finansiranja u sistemu zdravstvene zaštite

Advocacy Center

Sistemi zdravstvene zaštite naklonjeni pacijentima

Advocacy Center