Video snimci

Da li smatrate da se mišljenje pacijenata čuje?

Advocacy Center

Šta očekujete od drugih zainteresovanih strana?

Advocacy Center

Kako farmaceutske kompanije mogu da vas u tome podrže?

Advocacy Center

Šta ste naučili na današnjem sastanku?

Advocacy Center

Principi efikasnog zastupanja interesa pacijenata

Advocacy Center

Načini finansiranja u sistemu zdravstvene zaštite

Advocacy Center

Sistemi zdravstvene zaštite naklonjeni pacijentima

Advocacy Center

Izabrani indikatori sistema zdravstvene zaštite u centralnoj Evropi

Advocacy Center

Svrha i cilj procene zdravstvenih tehnologija (HTA)

Advocacy Center