Da li smatrate da se mišljenje pacijenata čuje?

Poslušajte mišljenja predstavnika pacijenata iz zemalja centralne i istočne Evrope.

Ostalo za:

Šta očekujete od drugih zainteresovanih strana?

Advocacy Center

Kako farmaceutske kompanije mogu da vas u tome podrže?

Advocacy Center

Koji su najveći izazovi kada je reč o zastupanju Vaše grupe pacijenata?

Advocacy Center