Poruka Jane Pelučove, zastupnice pacijenata DIAGNOZA LEUKEMIA, Češka

"Pacijenti moraju da budu spremni da učestvuju u donošenju odluka, a to mogu učiniti
samo ako su dobro informisani. Jedna od glavnih uloga udruženja pacijenata je da znanje o bolestima i mogućnostima lečenja učine dostupnim pacijentima, i da podstaknu pacijente da imaju proaktivan pristup lečenju."

Ostalo za:

2. IPEC, Varšava DOBRO INFORMISAN PACIJENT. ZAŠTO JE ZNANJE VAŽNO

Advocacy Center

Poruka Mire Armour, zastupnice pacijenata Mijelom CRO, Hrvatska

Advocacy Center

Poruka Vlatke Radić, Patient Engagement & Advocacy Lead, Janssen Central Eastern Europe

Advocacy Center