Poruka Jane Pelučove, zastupnice pacijenata DIAGNOZA LEUKEMIA, Češka

"Pacijenti moraju da budu spremni da učestvuju u donošenju odluka, a to mogu učiniti
samo ako su dobro informisani. Jedna od glavnih uloga udruženja pacijenata je da znanje o bolestima i mogućnostima lečenja učine dostupnim pacijentima, i da podstaknu pacijente da imaju proaktivan pristup lečenju."

Ostalo za:

Panel diskusija "Dobro informisan pacijent. Zašto je znanje važno"

Advocacy Center

Uvodno izlaganje na panel diskusiji "Dobro informisan pacijent. Zašto je znanje važno"

Advocacy Center

2. IPEC, Varšava DOBRO INFORMISAN PACIJENT. ZAŠTO JE ZNANJE VAŽNO

Advocacy Center