Poruka Mire Armour, zastupnice pacijenata Mijelom CRO, Hrvatska

Nikada nije dovoljno informacija, ali količina može biti ogromna. Dodatni materijali koje možemo dobiti od pouzdanog izvora su veoma važni. Pacijenti ne znaju gde da nađu informacije, zato su tako pouzdani izvori poput www.Janssen4Patients.com veoma važni, posebno u zemljama i regijama u kojima ne postoje organizacije pacijenata. Kao što znamo, bolje edukovani pacijenti imaju bolje rezultate u lečenju i zato je to tako važno.

Ostalo za:

Panel diskusija "Dobro informisan pacijent. Zašto je znanje važno"

Advocacy Center

Uvodno izlaganje na panel diskusiji "Dobro informisan pacijent. Zašto je znanje važno"

Advocacy Center

2. IPEC, Varšava DOBRO INFORMISAN PACIJENT. ZAŠTO JE ZNANJE VAŽNO

Advocacy Center