Sistemi zdravstvene zaštite naklonjeni pacijentima

Saznajte više o učinku evropskih sistema zdravstvene zaštite prema Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu. U obzir se uzimaju sledeći osnovni parametri: prava pacijenata, dostupnost, ishodi, obim i domet pruženih usluga, prevencija i lekovi.

Dávid Dankó, Ph.D

Dávid Dankó, Ph.D

Managing Director, Ideas & Solutions (I&S)
Márk Péter Molnár, MD, Ph.D

Márk Péter Molnár, MD, Ph.D

Research Leader, Corvinus University of Budapest, Institute of Management, Budapest Partner, Ideas & Solutions, Budapest

Ostalo za:

Panel diskusija "Dobro informisan pacijent. Zašto je znanje važno"

Advocacy Center

Uvodno izlaganje na panel diskusiji "Dobro informisan pacijent. Zašto je znanje važno"

Advocacy Center

2. IPEC, Varšava DOBRO INFORMISAN PACIJENT. ZAŠTO JE ZNANJE VAŽNO

Advocacy Center