Trenutni stav hematologa prati međunarodne smernice koje preporučuju da se terapija rezerviše samo za one pacijente kod kojih je bolest u odmaklijem stadijumu ili postoji jasna tendencija razvoja bolesti. Iskustvo svake osobe koja boluje od HLL je različito što se tiče simptoma i prognoze. HLL se retko može izlečiti. Lečenje može da pomogne u smanjenju simptoma i usporavanju napredovanja bolesti. Vaš lekar će razgovarati sa Vama o mogućnostima lečenja.