Sigurno ste se osećali prilično potreseno kad Vam je postavljena dijagnoza hronične limfocitne leukemije (HLL). Verovatno imate pitanja i zabrinuti ste. Želimo da Vam pružimo osnovne informacije o bolesti i navedemo šta možete da očekujete u budućnosti. Vi sami imate najvažniju ulogu u svom lečenju, pa je važno da budete dobro informisani i da razumete buduće korake.