Informacije koje se nalaze na ovom sajtu, imaju za cilj da doprinesu Vašem opštem telesnom i duhovnom zdravlju, a odnose se na zdravu ishranu, vežbanje, emocije, opuštanje i svakodnevne praktične radnje. Ovo su sve važne stvari za održavanje telesnog i duhovnog zdravlja, ali one ne mogu da zamene razgovor sa lekarom. Ako imate pitanja u vezi sa Vašim stanjem ili lečenjem, neželjenim dejstvima, opštim zdravstvenim stanjem, obavezno razgovarajte sa Vašim lekarom ili lekarskim timom. Vaš lekar, medicinske sestre i ostali zdravstveni radnici su svi tu da Vam pomognu. Oni mogu i da Vas obaveste o udruženjima pacijenata ili lokalnim zdravstvenim uslugama i događajima u Vašoj blizini.