Ekstraintestinalna manifestacija Kronove bolesti

Podeli putem e-pošte
Preuzmi
Štampaj
EN_Crohn_What_is_crohn_manifestations

Ekstraintestinalne manifestacije se obično javljaju u početnoj fazi bolesti. Mogu se javiti i prilikom svakog napada bolesti. Uspešno lečenje Kronove bolesti ima pozitivan efekat na ekstraintestinalne simptome. Više se ne javljaju ili se javljaju u dosta slabijem obliku.

box
Prikaži više