Održavanje odgovarajuće ishrane je važno u Kronovoj bolesti. Ishrana mora da bude balansirana i zdrava zato što su organizmu potrebni važni nutrijenti, vitamini i minerali. Kronova bolest se razlikuje od osobe do osobe – Vaša bolest ima veoma specifičan tok. Zbog toga, preporuke o ishrani moraju da budu razvijene posebno za Vas.