Video snimci

Moje IBC putovanje: Živor nakon dijagnoze IBC-a

Kronova bolest

Moje IBC putovanje: svakodnevni život

Kronova bolest