Ovaj vebsajt koristi metode prikupljanja podataka, koje su opisane u Pravilima kolačića. Da biste saznali koje vrste kolačića naš vebsajt koristi, molimo Vas da pogledate Prilog tog dokumenta. Molimo Vas da nastavite da koristite naš vebsajt ako se slažete sa upotrebom kolačića. Više..
Medicinski pregledi i laboratorijske analize

Medicinski pregledi i laboratorijske analize

Ako ovo čitate, verovatno ste razgovarali sa lekarom o lečenju multiplog mijeloma. Zbog problema sa kostima koji se javljaju u ovoj bolesti, možda će vam biti potreban traumatološki, ortopedski tretman ili radioterapija, pri čemu se bolni i oštećeni delovi kostiju zrače da bi se ublažile tegobe.
Dijagnoza multiplog mijeloma se potvrđuje obavljanjem brojnih laboratorijskih testova, ispitivanjem koštane srži i dijagnostičkim snimanjima. Na osnovu obavljenih pregleda, lekar će dobiti jasnu sliku o napredovanju multiplog mijeloma i moći će da donese odluku o neophodnoj metodi lečenja. Lekari će se dogovoriti koji način lečenja (ukoliko vam je ono potrebno lečenje) najviše odgovara vašem stanju i obavestiće vas o očekivanim rezultatima lečenja.

Tabela određenih laboratorijskih vrednosti
Lab. AnalizaNaziv analizeReferentna vrednostJedinicaKomentar
Krvna slikaBroj leukocita4,0-10,0x 109/lZbog smanjenog broja leukocita, osetljiviji ste na infekcije
Broj eritrocita (muškarci)4,5-6,3x 1012/lAnemija se javlja zbog smanjenog broja eritrocita
Broj eritrocita (žene)4,2-5,4x 1012/l
Hemoglobin (muškarci)140-180g/lAnemija zbog niske koncentracije hemoglobina
Hemoglobin (žene)120-160g/l
Hematokrit (muškarci)0,40-0,54 Smanjenje hematokrita ukazuje na anemiju, povećanje na dehidrataciju
Hematokrit (žene)0,37-0,47
Trombociti140-340x 109/lZbog malog broja trombocita, imate veći rizik od krvarenja
Biohemijska analiza krviUrea2,8-7,5mmol/lKoncentracija uree se povećava zbog smanjene funkcije bubrega
Kreatinin44-97µmol/lZbog smanjene funkcije bubrega, koncentracija kreatinina je povišena
Kalcijum2,1-2,6mmol/lKoncentracije kalcijuma su često povišene zbog razgradnje kostiju kod pacijenata koji boluju od multiplog mijeloma
Albumini32-55g/lPacijenti koji boluju od multiplog mijeloma često imaju smanjenu koncentraciju albumina
Ukupni proteini65-80g/lPacijenti koji boluju od multiplog mijeloma imaju povećanu koncentraciju proteina zbog monoklonskog imunoglobulina
Monoklonski imunoglobulin0g/lPostojanje abnormalnih proteina kod pacijenata koji boluju od multiplog mijeloma
Kocijančič A, Mrevlje F, Štajer D: Interna medicina. Ljubljana-Littera picta, 2005; Electrophoresis

    PHSER/HEM/0518/002