Video snimci

Život s multiplim mijelomom: Uživajte u svakom danu - Alenova priča

Multipli mijelom

Život sa multiplim mijelomom: Idite napred | Priča pacijenta

Multipli mijelom

Život sa multiplim mijelomom: Budite pozitivni | Priča pacijenta

Multipli mijelom

Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti. Zuzanina priča - pacijentkinja sa dijagnozom MM.

Multipli mijelom