Biološki lekovi

Biološki lekovi predstavljaju veliki napredak u lečenju psorijaze i vraćaju nadu pacijentima. Biološki lekovi menjaju imuni odgovor organizma.