Šta da uradite ako sumnjate da imate psorijazu?

Podeli putem e-pošte
Preuzmi
Štampaj

Ako sumnjate da su simptomi koje imate posledica psorijaze, odmah posetite dermatologa da bi Vam se postavila dijagnoza.

Ako Vam je dijagnostikovana psorijaza, Vaš dermatolog teba da proveri Vaše zdravstveno stanje primenom univerzalno prihvaćenih skala za procenu težine psorijaze:

  • PASI (Psoriasis Area and Severity Index/Indeks raširenosti i težine psorijaze) – za procenu težine psorijaze;
  • DLQI (Dermatology Life Quality Index/Dermatološki indeks kvaliteta života) – za procenu uticaja psorijaze na kvalitet života;
  • BSA (Body Surface Area/Površina tela zahvaćena psorijazom) – za procenu površine tela koja je zahvaćena psorijazom. 

Vaš lekar takođe treba da razmotri istoriju Vaše bolesti, okolnosti pod kojim su se prvi put pojavili simptomi psorijaze (infekcije, lekovi, stres).

Izbor najboljeg načina lečenja psorijaze i efikasnost lekova u velikoj meri zavise od rezultata dobijenih primenom skala (upitnika), tj. težine bolesti. Obavezno vodite evidenciju o svojim lekarskim pregledima da biste lekaru mogli da pokažete prethodne i sadašnje medicinske rezultate. Detaljna istorija bolesti će takođe pomoći lekaru da promeni terapiju ako ne reagujete dobro na trenutno lečenje. Ako promenite dermatologa, dostavite novom lekaru kopije Vaše medicinske dokumentacije o psorijazi, uključujući i rezultate ranijih lekarskih pregleda.

0817_tstm_k2_J4P_psoriasis_830x1200_03_SR

Rano postavljanje dijagnoze i početak lečenja su veoma važni u lečenju psorijaze. Psorijaza može da ima različite stepene ozbiljnosti. Ako se ne leči pravilno, može da utiče na celo telo. Psorijaza može da izazove ozbiljne zdravstvene komplikacije ukoliko se ne leči pravilno. Postoji mnogo zdravstvenih problema koji su povezani sa psorijazom, uključujući poremećen rad unutrašnjih organa i zglobova (psorijazni artritis), što može da dovede do znatnog fizičkog oštećenja. Pored toga, psorijaza može da poveća rizik od dijabetesa, srčanih oboljenja i depresije. Psorijaza nije bolest opasna po život, ali veoma utiče na kvalitet života i opšte zdravstveno stanje. Hronični stres ili infekcija često mogu da budu okidači za pojavu različitih tipova psorijaze.

Ako primetite bilo kakve promene na koži, slične psorijazi, posetite dermatologa koji je specijalizovan za lečenje psorijaze. U retkim slučajevima, potrebno je da su uradi biopsija kože da bi se potvrdila dijagnoza. Biopsija kože je pregled koji podrazumeva uzimanje malog dela zahvaćene kože. Histopatološki nalaz nije neophodan za dijagnozu psorijaze.

Ako Vam je dijagnostikovana psorijaza, raspitajte se kod dermatologa o Vašem zdravstvenom stanju, koje može da se odredi pomoću jedne od sledećih skala: PASI, DLQI i BSA. Važno je utvrditi težinu oboljenja da bi se izabrao najbolji način lečenja i da bi se moglo utvrditi da li deluje. Procenom težine psorijaze na osnovu ovih prihvaćenih metoda, možda ćete imati mogućnost da koristite nove terapije koje se koriste u lečenju psorijaze.

Prikaži više