Hemioterapija

Podeli putem e-pošte
Preuzmi
Štampaj

Hemioterapija uništava ćelije raka i zaustavlja njihov rast, primenom lekova koji se nazivaju antineoplastici. Ćelije raka se razmnožavaju brže nego što je normalno; supstance koje se koriste u hemioterapiji ometaju mehanizme koji se odnose na razmnožavanje ćelija, te ih uništavaju u toku procesa (citotoksični efekat).

Zbog čega Vam je potrebna hemioterapija?

  • Da bi se smanjila veličina tumora
  • Da bi se bolest držala pod kontrolom i usporio njen razvoj
  • Da bi se ublažili simptomi i bol koji izazivaju metastaze i zadržao pristojan kvalitet života.

U prošlosti se ova strategija obično nije koristila u lečenju raka prostate; stari lekovi nisu bili posebno efikasni. Poslednjih godina napravljen je veliki napredak u terapiji i hemioterapija se uglavnom koristi kada je rak u metastatskom stadijumu, tj. kada se širi izvan prostate i hormonska terapija nije dovoljna.

Prikaži više